Vejle Kommune vil hjælpe ældre ud af sorgen

Foto: Vejle Kommune

Et nyt tilbud fra Vejle Kommune skal lette sorgen for ældre over 65 år, som for eksempel har mistet en ægtefælde.

Vejle Kommunes har søsat et nyt tilbud, hvor man kan komme til samtaler, hvis man har mistet en ægtefælde. Et godt tiltag, hvis man spørger Kaj Kohave, der selv har mistet sin kone efter 40 års ægteskab. At tale om sorgen og savnet er et vigtigt skridt mod at finde sit fodfæste igen, mener han.

To ud af tre takker ja

To ud af tre tager imod Vejle Kommunes nye tilbud om samtaler, når de har mistet en ægtefælle.  

"Der er ting, man ikke kan forberede sig på: Sit første barn og det at miste sin ægtefælle. Derfor er det også så vigtigt at tale om sorgen. Få sat ord på den og acceptere den," siger Kaj Kohave.

Det er to år siden, Kaj mistede sin kone Karen til kræften. Kaj har oplevet ensomheden og den tavse, larmende stilhed – særligt ved aftensmadtid er det hårdt i Kajs lejlighed. Men med tiden er ensomheden dog blevet mindre og mindre.

Hjælper at tale med en neutral fagperson

Kaj har førhen talt åbent med både Karen og familien om døden. På den måde har han fået vendt tabet og savnet med både familie og venner. Og egentlig synes Kaj, at han havde snakket nok om det hele. Alligevel tog han imod tilbuddet, da Vejle Kommune tilbød ham at få en samtale med en sundhedsvejleder i sit hjem.

"Det er godt at tale med en neutral person. Du bringer dig selv i en situation, hvor du skal udtrykke dig på en anden måde, fordi du ikke kender personen over for dig. Du er nødt til at komme på banen. Det er med til at lette og styrke," forklarer Kaj, der i alt har haft tre samtaler med en sundhedsvejleder efter dødsfaldet.

Et nyt forskningsprojekt

Tilbuddet har kørt som et forskningsprojekt gennem de sidste tre år, og er nu blevet et fast tilbud til borgere over 65 år.

Evalueringen af projektet viser, at borgerne er glade for tilbuddet. De synes, at det er lettere at tale med en professionel om de svære ting i livet efter at have mistet.

Dorte Bladt, der er en af de to sundhedsvejledere, som har stået for projektet fortæller:

"Vi kommer som udenforstående og kan rumme sorgen. Mange oplever derfor, at samtalerne er et frirum, hvor man ikke behøver at lægge bånd på sig selv og tage hensyn til, fx om den anden bliver ked af det."

Oplever sorgen forskelligt

Det er meget forskelligt, hvordan mennesker oplever sorg, og hvad der kan hjælpe dem tilbage på sporet. For Kaj Kohave var det meget vigtigt ikke at glemme Karen.

"Jeg vil glæde mig over de ting, vi har haft sammen. Dem vil jeg tage med videre og finde ro i. Og så har det været vigtigt for mig at finde ud af, hvad jeg vil. At få lavet de rammer, jeg gerne vil leve videre i," forklarer Kaj.

Samtalerne med sundhedsvejlederen er en helt fortrolig samtale, og borgeren kan tale om hvad som helst. Det der er i fokus er at genvinde balancen i livet.

"Både ved at huske det menneske, men også til at se fremad og passe på dig selv. Fx ved at tage et "frikvarter" fra sorgen. Der er oftest noget, man selv kan gøre. Derfor taler vi også om, hvordan man kommer til at leve med sorgen i hverdagen," fortæller Dorte Bladt

Du kan læse mere om tilbuddet her.