Vejle Vestby opruster mod oversvømmelser

De mange oversvømmelser i Vejle skal der gøres noget ved. Foto: Shutterstock

Nu sætter Vejle Spildevand ind overfor regnen i Vejle Vestby. En ny pumpestation ved Spinderihallerne skal ruste området omkring Valdemarsgade til skybrud og ekstremregn.

Søndagens oversvømmelser ramte Vejle Vestby så hårdt, at politiet måtte lukke først Valdemarsgade og senere Vesterbrogade. Flere gange i løbet af den seneste måned har vandet stået op ad indgangsdørene på de dobbeltkvistede, almene boliger på Valdemarsgade, og tilbage i oktober 2019 førte flere dages regn med kraftige nedbørsmængder til oversvømmede kældre.

Valdemarsgade, der for 100 år siden var en eng, ligger adskillige meter lavere end Vesterbrogade, som den grænser op til, og det gør området til et af de særligt udsatte i Vejle by. Derfor etablerer Vejle Spildevand nu en ny pumpestation, der skal lede vandmasserne væk fra området. Den nye pumpestation afløser en gammel og nedslidt pumpestation og er væsentligt større. Den skal graves ned under jorden på den grønne plads ved Spinderihallerne i bunden af Valdemarsgade. Vandet fra vejene og tagene omkring Valdemarsgade vil blive ledt til den nye pumpestation, og herfra vil det blive pumpet via en regnvandsledning til Omløbsåen og strømme videre ud i Vejle Fjord. 

"Vejle By er udpeget som et af de 10 områder i Danmark med størst risiko for oversvømmelser, og derfor er det vigtigt for byens fremtidssikring, at vi sætter ind her. Projektet er med til at vise nødvendigheden af slusen ved Bryggen, som vi etablerede i 2016. Fordi sluseanlægget afskærmer Vejle by mod højvande i Vejle Å, kan Omløbsåen klare de store vandmasser, der kommer fra den nye pumpestation," siger Mikael Schultz, direktør i Vejle Spildevand. 

Gravemaskinerne går i jorden sidst i februar måned, og den nye pumpestation forventes at kunne tages i brug i november 2020. 

Byggeriet af selve pumpestationen i foråret kommer ikke til at spærre nogen af vejene i området, men beboere må forvente en tættere trafik i byggeperioden. Fra april til og med september vil der ske trafikomlægninger i Ågade, Valdemarsgade og Spinderigade, og Vejle Spildevand vil løbende skilte med omkørsler.

"Vi er klar over de gener, gravearbejdet kommer til at give i området. Derfor gør vi alt, hvad vi kan for at mindske generne mest muligt, og vi er klar til at besvare alle de spørgsmål, beboerne måtte have," siger projektleder hos Vejle Spildevand, Leif Mygind Madsen.

Sammen med projektets entreprenør, Nørgaard Anlæg vil Vejle Spildevand være at finde i en åben skurvogn. Her kan du som borger banke på og få svar på dine spørgsmål om alt fra parkeringsmuligheder, omkørsler og projektets konsekvenser for din bolig. Tidspunkterne vil fremgå af Vejle Spildevands hjemmeside. 

Den nedgravede pumpestation kommer ikke til at være usynlig i bybilledet. Ovenpå pumpestationen etableres nemlig en mindre bygning tegnet af Ravn Arkitektur. Den nye bygning skal blandt andet huse tekniske installationer til styring af pumpestationen, men den vil også rumme en gave til byens borgere. Bygningen vil blive indviet i efteråret sammen med pumpestationen, og her vil Vejle Spildevand afsløre, hvad der gemmer sig bag væggene.