Tag med naturvejleder til Vejle Ådal ved Haraldskær

Haraldskær. Foto: Økolariet

Vejle Ådal har en af sine snævreste passager lige syd for Skibet, hvor den gamle herregård Haraldskær ligger placeret midt i ådalen tæt ved Vejle Å.

Her ved Haraldskær er oplevelsen af ådalen særlig intens. Her møder man åen, der slynger sig gennem landskabet, de åbne engpartier med græssende køer og ådalens kuperede terræn med skrænt-skovene på de mest stejle partier. Søndag den 23. februar kan du tage med naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet på en tur i landskabet lige omkring Haraldskær. På turen kan du opleve landskabet og høre mere om, hvorfor herregården er placeret netop her midt i ådalen.

Haraldskærs placering lige midt i Vejle Ådal er langt fra tilfældig. Herregården ligger perfekt placeret i landskabet i forhold til at kunne udnytte landskabet optimalt til middelalderens landbrug, hvor åens vand var den vigtigste næringskilde for landbruget – det, og meget andet kan du høre mere om på turen med naturvejleder Finn Lillethorup søndag d. 23. februar kl. 10.00.

I herregårdens storhedstid i 1500-1700-tallet var landbruget baseret på en drift, der tog udgangspunkt i engene og den frodighed, som åen tilførte med både vand og naturlige næringsstoffer. Græsning og høslet på engene dannede grundlaget for en stor del af landbrugsdriften. En sidegevinst ved de græssende dyr var, at den gødning, de leverede i løbet af vinterhalvåret hjemme i staldene, den kunne bruges på de dyrkede jorder, der lå lidt oven for engene på de mere tørre ådals-bakker/skrænter. Man sagde dengang ligefrem at "eng er agers moder", fordi engene var stedet hvor næringsstofferne til landbrugsdriften kom fra - lige ind til vi begyndte at bruge forskellige former for jordforbedringsmidler og kunstgødning.

I denne vinter står vandet rigtig højt i åen og på engene i ådalen, og man kan få en god fornemmelse af, hvordan åen i tiden før dræning og vandløbsreguleringer, har oversvømmet ådalen. Tidligere var åens vand den vigtigste kilde til næringsstoffer, som kunne gøde engene og sikre god græsning og høslet. Efter at landbruget begyndte af bruge kunstgødning er åens vand ikke længere vigtigt for landbruget i engene og i dag betragtes vandet mere som et problem, der gør det besværligt at udnytte engene effektivt.

Turen starter kl. 10.00 fra Haraldskær Avlsgård, og den varer ca. 1½ time. Det er gratis at deltage og der er ingen tilmelding. Detaljer om turen kan findes på Økolariets hjemmeside. Samme dag holder Haraldskær Hotel Sinatur åbent hus, og der er derfor en enestående mulighed for at kombinere turen med et besøg på Haraldskær efterfølgende.