Motorsaven er tændt: Gamle bøgetræer i Nørreskoven må nu lade livet

Det er blevet besluttet, at der skal tyndes ud i bøgetræerne. Foto: Vejle Kommune

I løbet af de kommende par år skal der tyndes ud i nogle af de ældste bøgetræer i Nørreskoven omkring Vejle Stadion. Formålet er at skabe mere lys og luft til unge bøgetræer og give bedre levevilkår for skovens dyreliv.

Vejle kommune er kendt for sine bøgeskove. Og det skal den fortsat være. Men selv bøgeskove har brug for at blive tyndet ud for at give plads til nye, unge træer, så også morgendagens vejlensere kan glæde sig over det lysegrønne frodige bagtæppe, når foråret springer ud.

Det er baggrunden for, at Vejle Kommune i disse dage er i gang med motorsavene i et område i Nørreskoven ved Vejle Stadion. Ahorn udkonkurrerer bøgetræer. Det fortæller Vejle Kommune i en pressemeddelelse. 

"Det kan umiddelbart virke lidt bagvendt, at vi fælder bøgetræer for at give plads til mere bøgeskov. Men Nørreskoven har længe båret præg af at være mørk og tæt mellem træstammerne, og det har givet bedre grobund for en underskov af ahorn, der stort set har udkonkurreret næste generation af bøgetræer," forklarer Lars-Bo Lykke Christensen, forstkandidat og driftskoordinator i Vejles kommuneskove.

Fældningen er det, der i fagsprog kaldes for tynding, som samtidig giver en foryngelse af bøgeskoven. Når der tyndes ud i nogle af de ældre træer, bliver der skabt bedre spiringsmuligheder for de rigelige mængder af bog, træerne smed sidste år, der var et såkaldt "oldenår".

En mere spændende skov

Noget af det fældede bøg vil blive efterladt i skovbunden, mens der laves træruiner af nogle af de mest egnede træer. Det er for at tilgodese biodiversiteten i skoven.

Op mod en tredjedel af skovens liv som fx insekter bruger det døde ved til at søge føde og yngle. Efter tyndingen vil der også være flere stående træruiner i Nørreskoven. Det er af hensyn til bl.a. hulrugende fugle, som kan tage bolig her.

Hensynet til biodiversiteten er også et hensyn til skovens besøgende, da det giver en oplevelse af en mere spændende og varieret skov.

Men hvad med det træ, der fældes og fjernes?

"Størstedelen af de udtyndede træer går til produktion af træprodukter samt flis til varmeværker. Hvis vi skal realisere de gode tanker om at gøre noget for klimaet, så skal der bruges meget mere træ fra bæredygtig skovdrift overalt fremover. Træ kan bruges i byggeri, møbler og meget andet, hvor det erstatter mindre klima- og miljøvenlige materialer," siger Lars-Bo Lykke Christensen og uddyber:

"Når vi fælder træer og giver plads til nye, kan der på ny opsamles store mængder CO2 fra luften. Skoven er en levende organisme, og når et træ fældes, giver det plads og mulighed for, at nabotræet kan øge sin vækst. Eller at et nyt træ kan vokse frem og dermed hurtigt optimere optaget af CO2 igen."
 

Om udtyndingen

  • Udtyndingen i Nørreskoven strækker sig over et areal på ca. 20-25 hektar og bliver foretaget i løbet af i år og næste år.
  • Der står i dag 900 gamle bøge i Nørreskoven ved Vejle Stadion. I dag udgør mængden af stående og liggende døde træer ca. 1 kubikmeter pr. hektar. Efter udtyndingen vil det udgøre 5-10 kubikmeter pr. hektar, som er til gavn for dyrelivet. Det langsigtede mål er at øge skovens mængde af dødt ved til 25 kubikmeter pr. hektar.
  • Der vil over de kommende par år blive fældet 200 bøgetræer. Herudover laves der biodiversitetsfremmende tiltag på ca. 40 træer.