Vejle Midtbyskole 0,02% fra stor millionbonus

I forbindelse med det nye initiativ med millionbonusser for bedre karakterer besøgte undervisningsminister Merete Riisager (LA) netop Vejle Midtbyskole sidste år.

Novaskolen får 1,4 millioner kroner fra Undervisningsministeriet, fordi de har reduceret andelen af elever som får under karakteren 4 i dansk og matematik. Vejle Midtbyskole derimod manglede 0,02 procentpoint, og får derfor ikke en klink.

Hvis I øger andelen af 9.klasses-elever, der får minimum karakteren 4 i dansk og matematik med fem procentpoint, er der en millionbonus i vente. Sådan lød løftet fra Undervisningsministeriet sidste år til en række skoler, som har en stor andel af elever, der får lave karakterer i de to fag.

I alt 104 skoler, deriblandt tre vejlensiske, deltog i initiativet, hvor de kunne score en bonus i omegnen af halvanden million kroner, hvis de klarede ministeriets krav.

Tidligt i morges er resultaterne så blevet offentliggjort, og med dem følger en udbetaling på over 80 millioner kroner til de skoler, som har klaret kravene.

Novaskolen klarede skærene

Novaskolen kan glæde sig over, at de får 1,4 millioner kroner i bonus, da de har hævet andelen af elever med karakterer på 4 eller derover med knap 5,81 procentpoint. Tallene viser, at der nu er under 30 procent af eleverne på skolen i Nørremarken som får karakterer under 4 i dansk og matematik. Helt præcist er andelen nu 27,87 procent.

En elev mere havde været nok

Til gengæld får hverken Firkløverskolen eller Vejle Midtbyskole noget udbetalt.

Især for Vejle Midtbyskole er det utrolig ærgerligt. Ifølge ministeriets tal formåede de nemlig at hæve andelen med 4,98% - det var altså kun 0,02% som skilte Vejle Midtbyskole fra en stor millioncheck.

For at sætte det lidt i relief, så svarer det til, at hvis bare én enkelt elev mere havde hævet deres karakter, ville der have vanket Vejle Midtbyskole en stor millionbonus.

I forbindelse med initiativet iværksatte Vejle Midtbyskole sidste år en helhedsplan, og valgte at investere mere i vejledere og lærere i netop fagene dansk og matematik, så de kunne klare skærene. Det må derfor være en stor bet, at så små marginaler skilte dem fra millionbonussen.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) anser det ikke for problematisk, at så små marginaler kan være forskellen på ingenting og en millioncheck.

”Det er selvfølgelig ærgerligt, hvis man har kæmpet hårdt, og man ikke er kommet over grænsen. Men hvis der er elever, der har rykket sig, så ligger der en stor gevinst i det. Det er det, der er målet,” siger ministeren til DR.

Kritik fra flere sider

Ministeriets initiativ med millionbonuser udelukkende baseret på karakterer har i øvrigt mødt kritik fra flere sider. Både Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen har kritiseret tiltaget i ganske voldsomme vendinger. 

”Det er et massivt fokus på karakterer fremfor egentlig at se, hvad der skal til for at løfte eleverne. Der er eksempler på fungerende langsigtede løsninger på andre skoler – hvorfor har man ikke kigget her?” siger Dorte Andreas, som er næstformand i Skolederforeningen til DR.

Vi har netop talt med Anne Gulbech, som er skoleleder på Vejle Midtbyskole for at høre hendes syn på hele sagen. Hun oplyser dog, at skolen ikke endnu selv er blevet orienteret fra ministeriet. Når det sker, har vi aftalt, at tales ved.