Vejle har vendt tendensen: Flere dyrker idræt – især én sportsgren hitter

Fodbold er stadigvæk den mest populære sportsgren, men næsten lige så mange dyrker gymnastik i Vejle Kommune.

På landsplan er tendensen klar. Færre dyrker idræt, i hvert fald i foreningsregi. I Vejle er det dog lykkedes at vende tendensen. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Lige knap hver anden vejlenser er medlem af en idrætsforening. Eller det vil sige: Der er sikkert nogle, der er medlem af flere foreninger, så tallet er nok en smule lavere. Men nye tal fra Danmarks Statistik, som er blevet offentliggjort i dag, viser, at de vejlensiske idrætsorganisationer i alt havde 55.529 medlemmer i 2017. Det svarer til cirka 49% af befolkningen i Vejle Kommune.

Den tilsvarende procentsats på landsplan er knap 44%, så idrætsforeningerne har altså et godt tag i os her i Vejle.

Noget andet der er slående, er at det er lykkedes at vende medlemsflugten i Vejle. Fra 2014 og 2016 dalede medlemstallet af idrætsforeningerne støt, men fra 2016 til 2017 steg antallet af medlemmer fra 52.670 til 55.259, så vi nu er flere, der dyrker idræt end i 2014. Det står i skærende kontrast til tallet på landsplan, hvor der siden 2014 er forsvundet mere end 25.000 medlemmer fra idrætsforeningerne.

Vi er blevet glade for at danse

Hvis man dykker ned i tallene, kan man se, at især en enkelt sportsgren hitter. I 2017 var 1788 vejlensere indskrevet i en danseklub. Det er mere end dobbelt så mange som bare året før. Med andre ord blev vejlenserne særdeles glade for at svinge hofterne sidste år. Der kan muligvis være en anden underliggende forklaring, som vi ikke kender til her på redaktionen. Hvis det er tilfældet, hører vi gerne fra jer, der ligger inde med viden.

Vejle er blevet vild med dans. Hvilke dansetrin afslører tallene dog ikke. Foto: Shutterstock.

Derudover er der også flere og flere, der benytter sig af tilbuddene om idræt på erhvervsskolerne og idræt til seniorer her i kommunen.

De store sportsgrene taber terræn

Vejle er en fodboldby, og fodbold er da også den mest populære sportsgren her i kommunen (ligesom den i øvrigt er på landsplan). Fodboldklubberne bløder dog medlemmer. De har tabt næsten 700 medlemmer siden 2014, og hvis udviklingen fortsætter, risikerer de at måtte overlade førstepladsen til gymnastikforeningerne.

Der er nemlig blot 53 færre medlemmer af de vejlensiske gymnastikforeninger end af de vejlensiske fodboldklubber. Og i modsætning til fodboldklubberne, har gymnastikforeningerne formået at vende udviklingen. I 2017 har de fået flere medlemmer end året før, der var dog stadig flere, der lavede flik flaks og sprang over buk i 2014.

De fleste andre af de mest populære og mere traditionelle sportsgrene har også mistet terræn. Undtagelserne er håndbold, som har haft en mindre medlemsfremgang, og badminton, som mere eller mindre har det samme medlemstal som for fire år siden. Fitnessbølgen er endnu heller ikke helt ovre, og der er også flere, der dyrker fitness, hvis man sammenligner med 2014.

De 15 mest populære sportsgrene i Vejle (i parentes placeringen på landsplan)

1. Fodbold 8289 (1)

2. Gymnastik 8246 (2)

3. Svømning 3852 (3)

4. Erhvervsskole Tværidrætslig 3630 (8)

5. Badminton 3359 (6)

6. Fitness 3276 (4)

7. Golf 3147 (5)

8. Håndbold 3031 (7)

9. Idræt for seniorer 2722 (17)

10. Dans 1788 (15)

11. Ridning 1568 (11)

12. Skydning 1148 (12)

13. Sejlsport 1055 (14)

14. Cykling 1047 (13)

15. Tennis 946 (9)