Tre teams skal udvikle Vejles nye grønne bydel på en bund af skrot

Ny Rosborg-området kan ses i forgrunden til højre. Flyfoto: Finn Byrum

Hvordan omdanner man en nedlagt losseplads på kanten af Vejle og Vejle Ådal til en helt ny bydel - Ny Rosborg - med de bedste rammer for fremtidens måde at leve på? Det skal tre teams svare på. Vejle Kommune har netop sendt opgaven i udbud.

3.000 nye boliger, dagligvarebutikker og daginstitutioner i en grøn bydel på cirka 80 hektar tæt på både Midtbyen og Kongens Kær. Sådan lyder planerne for Vejles nye bydel: Ny Rosborg.

”Vejle vokser, og i Ny Rosborg har vi en unik mulighed for at udvikle en helt ny bydel. Her kan vi sammen tænke helt nye tanker om, hvordan vi ser den ideelle by, som også fremtidens generationer har lyst til at bo i,” siger borgmester Jens Ejner Christensen (V) til Mikropol og tilføjer:

”Jeg håber, det lykkes os at skabe et fyrtårnsprojekt på internationalt niveau, som vil danne model for nye byer mange andre steder.”

Ny Rosborg skal udvikles i fællesskab

Visionen er at bydelen skal indpasses i Vejle Ådals landskaber og skal appellere til mange forskellige målgrupper. Udfordringen er at en stor del af bydelen skal placeres, hvor genbrugspladsen i øjeblikket holder til. Med andre ord skal store dele af bydelen bygges på en bund af skrot.

På det afgrænsede område her, skal Ny Rosborg placeres. Billede fra udbudsmaterialet.

Nu får tre teams mulighed for, at få 150.000 kroner til at udvikle bydelen. Vejle Kommune har nemlig netop sendt bydelen i udbud, hvor interesserede firmaer kan byde ind på opgaven. Og det er et lidt utraditionelt udbud.

De tre udvalgte teams skal deltage i en åben proces med flere workshops, hvor de sammen med hinanden og kommunen skal dele viden, reflektere, diskutere og skabe fælles læsninger. Det fortæller stadsarkitekt Lisbet Wolters til Mikropol, og beretter også om, at der er planer om at vejlenserne skal inddrages i processen:

”Vi tror på, at de gode fællesskaber og det attraktive byliv kan kickstartes gennem tidlig involvering af omverdenen. Allerede inden vi tænkte de første tanker om området, inddrog vi alle interesserede borgere, ligesom vi har lavet små forsøg i området, blandt andet med cirkulær økonomi, klima, energi og grønne fællesskaber. Den involvering vil vi gerne udvikle og løfte.”

Interesserede arkitektfirmaer og andre kan indtil den 10. oktober tilkendegive, at de gerne vil være et af de tre teams, som får chancen for at være med til at udvikle en helt ny bydel i Vejle.