Regionen vil lægge låg på Rosborg og Rødkilde

Region Syddanmark indstiller til undervisningsministeren, at der lægges et loft på, hvor mange klasser Rosborg Gymnasium og Rødkilde Gymnasium i Vejle kan oprette i 2019.

Regionerne skal nedlægges, men indtil det sker, har de stadig indflydelse. På regionsrådsmødet i går, valgte politikerne, at indstille til undervisningsministeren, at der indføres kapacitetsloft på Rosborg Gymnasium og Rødkilde Gymnasium. Regionen ønsker at der fremover ikke kan være flere end 15 gymnasie-klasser på Rosborg og 10 på Rødkilde Gymnasium. For begge gymnasier er det én klasse mindre end, hvad de har budgetteret med.

Formanden for Udvalget for uddannelse og arbejdskraft i Region Syddanmark, Tage Petersen (V), siger:

"Vi mener, at det også i fremtiden skal være muligt at uddanne sig i alle dele af regionen. Vi kan se på de unges søgemønstre, at flere og flere søger mod ungdomsuddannelser i de større byer, og sammen med de faldende ungdomsårgange sætter det uddannelsesinstitutionerne i de mindre byer under pres. Hvis de skal opretholdes på sigt, er det nødvendigt, at de fortsat kan oprette et vist antal klasser, og det vil vi gerne bidrage til. Det kan blandt andet gøres via begrænsning af kapaciteten på gymnasierne i byerne, og det har regionsrådet vurderet vil være relevant at gøre fra 2019 i Vejleområdet.

Saltvandsindsprøjtning til trængte gymnasier

En analyse fra efteråret viser, at ungdomsuddannelserne i Vejle har fået flere og flere ansøgere siden 2009. I samme periode er ansøgertallet til andre gymnasier som Tørring og Grindsted faldet væsentligt. Regionen håber at det kan give en saltvandsindsprøjtning til de trængte gymnasier i de mere tyndt befolkede egne, hvis man lægger loft på Vejles gymnasier.

"Ungdomsuddannelser sikrer liv i nærområdet. Vi har en politik om, at det gode liv skal kunne leves i alle egne af regionen, og her er adgang til uddannelse helt essentielt. Hvis der ikke er nogen uddannelse i nærheden, risikerer man, at en del af de unge, som ikke har mulighed for at tage til de større byer, slet ikke får en ungdomsuddannelse," siger Tage Petersen (V).