Flere unge vælger Vejles ungdomsuddannelser: Regionen overvejer at skride ind

På Rødkilde Gymnasium og især på Campus Vejle og Rosborg Gymnasium får de mange ansøgninger fra unge, som fravælger uddannelsessteder tættere på deres bopæl.

En ny analyse, som Region Syddanmark har fået foretaget, viser, at gymnasierne i de større byer som Odense og Vejle har oplevet stor fremgang i antallet af ansøgere.

Fra 2009 til 2018 er antallet af ansøgere til Vejle Kommunes gymnasiale uddannelser steget med hele 26 procent. Det drejer sig til en vis grad om at flere unge i dag, vælger de gymnasiale uddannelser, men i højere grad om at flere unge fravælger deres nærmeste gymnasier, for at søge mod Vejle.

Det viser en ny analyse fra Region Syddanmark, der kortlægger de unges geografiske søgemønstre til gymnasierne i Region Syddanmark.

Tallene viser, at det især er Rosborg Gymnasium, Rødkilde Gymnasium og Campus Vejle, der tiltrækker unge, som fravælger alternativer, som ellers ligger tættere på deres bopæl.

Tallene viser eksempelvis at for 390 af de unge ansøgere til STX, var Rosborg Gymnasium det gymnasium, der lå nærmest - men alligevel fik de hele 434 ansøgere i 2018.

Endnu mere udtalt er det på Campus Vejle, som var det nærmeste HHX-uddannelsessted for 249 ansøgere, men alligevel modtog 310 ansøgninger. Altså en såkaldt nettogevinst på 61 ansøgere, eller hele 19,7 procent af ansøgerfeltet.

For både Rosborg, Rødkilde og især Campus Vejle, er der sket en ret klar stigning gennem årene til 2018, selvom de også i 2009 havde flere ansøgere end de ”burde”.

Til gengæld har både HF-uddannelsen på Rosborg og Vejle Tekniske Gymnasium oplevet et fald i den såkaldte nettogevinst.

De unge søger væk fra Billund og Vejen

Hvor kommer de mange ekstra ansøgere så fra? Det svar er ikke entydigt, men man kan se, at i visse kommuner i Region Syddanmark fravælger rigtig mange unge de lokale uddannelsesinstitutioner. Det gør sig især gældende i Billund (herunder Grindsted), Vejen, Faaborg og Middelfart.

Regionens analyse viser for eksempel, at Campus Vejle er førsteprioritet blandt de unge, som ønsker at læse HHX langt ind i Billund Kommune. Faktisk stopper deres såkaldte optageområde ganske tæt ved Erhvervsgymnasiet i Grindsted. På samme måde er Rosborg Gymnasium førsteprioritet et stykke ind i den nordlige del af Kolding Kommune.

En af pointerne i regionens analyse er da også, at de unge er villige til at påtage sig længere transportafstande end tidligere.

Regionen overvejer regulering

Hvad der kan opfattes som positivt for Vejle, ser Region Syddanmark som en udfordring. De ønsker nemlig en decentral uddannelsesstruktur, hvor de unge uddanner sig i nærområdet.

”Vi har et ønske om, at man skal kunne arbejde og uddanne sig, uanset hvor i regionen man vælger at bo. I en tid med faldende ungdomsårgange giver det en særlig udfordring, når unge fra landområder i stigende grad søger ind mod de større studiebyer. Derfor kan det blive nødvendigt, at vi regulerer optagelseskapaciteten for de gymnasiale uddannelser i de større byer og kommuner, så yderområderne fortsat kan tilbyde ungdomsuddannelser i lokalområdet,” siger Venstre-manden Tage Petersen, som er formand for Region Syddanmarks udvalg for uddannelse og arbejdskraft.

Netop det udvalg skal på et møde den 13. december diskutere analysens resultater, og vurdere om de vil lægge låg på antallet af optagede i de større byer som Vejle.