Nu skal vi også sortere vores affald ude i byen

Som den første kommune i Danmark vil Vejle have folk til at sortere deres affald ude i byen, så blandt andet madaffald bliver samlet ind for sig.

Det er slut med at smide æbleskrog, aviser, øldåser og pizzabakker i den samme affaldsbeholder på gaden i Vejle.

Som den første kommune i Danmark indfører Vejle Kommune nemlig sortering af affald i det offentlige rum, hvor affaldet skal sorteres på samme måde, som vi kender det derhjemme fra.

”Ved at sortere affaldet i det offentlige rum kan vi forhøje vores genanvendelsesprocent af blandt andet organisk affald, så vi kan producere endnu mere CO2-neutral biogas. Der er store perspektiver i, at vi alle sammen bliver bedre til at smide pizzabakken i én affaldsbeholder og den sidste rest pizza i en anden, forklarer Christoffer Melson (V), formand for Teknisk Udvalg.

Nye beholdere med flere rum

Vejle Kommune har fået produceret specielle sorteringsspande, der netop i disse dage bliver sat op på centrale steder i Vejle.

De særlige sorteringsspande er ikke alle sammen ens. I nogle spande kan man sortere i fire slags affald, i andre i tre slags og i andre igen i to forskellige slags affald. Nogle steder kan man også sætte sin pantflaske på en "hylde" på affaldsbeholderen, så en anden person kan pante den.

De affaldsbeholdere, hvor man kan sortere organisk affald fra, er typisk placeret på de centrale pladser i bymidten, hvor folk køber og spiser fastfood på gaden.

Vi har allerede gode vaner

”Vi beder sådan set bare folk om at tage deres gode vaner med hjemmefra, når de går i byen. Med de forskellige spande vil vi undersøge, hvad der giver mest effekt i forhold til, at vi jo anser affald for at være en ressource, som vi skal have mest muligt ud af. I Vejle Kommune tror vi på, at netop vores borgere er motiverede for at ramme den rigtige åbning i affaldsbeholderen med deres æbleskrog, forklarer Karl Erik Lund (DF), formand for Natur- og Miljøudvalget.

Vejle Kommune er i dag en af de førende i landet, når det gælder genanvendelse af affald fra husholdningen. 61% af vores affald bliver genanvendt. Det er næsten dobbelt så meget som landsgennemsnittet. Allerede nu indsamles der desuden så meget madaffald i Vejle Kommune, at politikerne i byrådet har besluttet, at langt de fleste skraldebiler skal køre på grøn gas.