Der mangler ikke længere læger i Vejle

Det er ikke længere noget problem at få en ny læge i Vejle. Tværtimod viser nye tal, at Vejle er en af de steder i landet, hvor lægerne har bedst tid til hver enkelt patient.

Sidste år opstod der lægemangel i Vejle. Ganske få lægehuse havde åben for tilgang, og flere tilflyttere måtte finde læger uden for bygrænsen. En uholdbar situation, som fik de lokale læger til at foreslå, at enkelte læger skulle kunne håndtere op imod 3000 patienters helbred.

Sådan kom det – heldigvis – aldrig til at gå. Nye tal fra PLO, de praktiserende lægers landsorganisation, viser at hver læge i Vejle Kommune i år i snit har 1476 patienter. Et ret markant fald fra 2017, hvor hver læge havde 1616 patienter – og det laveste tal i de seneste fem år.

Hvis man i dag forsøger at skifte læge, er der også ganske mange valgmuligheder. Seks lægehuse i byen har åben for tilgang, og det samme har lægehusene i både Grejs og Børkop.

Er kommet flere ydernumre til

Vi tog en snak med Michael Åskov Mikkelsen, som er formand for de praktiserende læger i kommunen, for at høre, hvordan problemet blev løst. Han fortæller at der ikke er en enkelt forklaring, men flere faktorer der spiller ind.

Ifølge Michael Åskov Mikkelsen er den primære årsag, at Region Syddanmark besluttede at tildele Vejle nogle flere ydernumre. Et ydernummer, er et nummer, eller en licens, som hver enkelt praktiserende læge skal have, før de må arbejde et givent sted. For at sikre, at lægerne bliver nogenlunde ligeligt fordelt over hele landet, er ydernumrene styret fra centralt hold.

”Det oprindelige problem i Vejle opstod, fordi Region Syddanmark ikke fik tildelt ydernumrene rettidigt. Vejle er så godt beliggende, at vi sagtens kan tiltrække læger,” siger han.

Nyt lægehus – og flere læger

Lægeformanden fortæller, at der er flere af de vejlensiske lægehuse, som har fået et ekstra lægenummer, og at lægehuset i Jelling desuden har fået mulighed for at ansætte to ekstra læger. Derudover lykkedes det praktiserende læge Peder Anhfeldt-Mollerup, at stable et samarbejde på benene med Falck, så han nu driver en ny lægeklinik sammen med dem under navnet Min Læge.

”Uden at lægge hovedet på blokken, så er presset lettet, fordi vi har fået de ekstra ydernumre i Vejle, de ekstra læger i Jelling, og at det Falck-drevne lægehus har taget en del patienter,” siger Michael Åskov Mikkelsen.

Langt bedre end landsgennemsnittet

Som sagt viser tallene fra de praktiserende lægers landsorganisation, at hver læge i Vejle i gennemsnit har 1476 patienter. Det er et tal, som er ganske meget lavere end landsgennemsnittet på 1643 patienter pr. læge. På landsplan er det generelt også sådan, at antallet af praktiserende læger falder – og at antallet af patienter stiger.

Sammenligner man de enkelte kommuner, er der kun i 17 af landets 98 kommuner, at lægerne har færre patienter. Mest travlt har lægerne i Morsø Kommune, hvor de hver især skal varetage 2213 patienters ve og vel.

Alt i alt er Michael Åskov Mikkelsen da også ganske godt tilfreds med situationen i Vejle i øjeblikket.

”Det er rigtig fint, at vi har fået de her ydernumre, og lige nu ser det fint ud. Der er umiddelbart den kapacitet, som der er behov for,” siger han.