Kommunen vil forbyde elever og lærere at ryge i skoletiden

Et flertal i Børne- og Familieudvalget har sendt et forslag i høring om at gøre skoledagen for både elever og voksne røgfri.

Mange har i tidens løb røget sin første smøg i skolen, men det vil Vejle Kommune nu sætte en stopper for. De ønsker at gøre alle kommunens skoler røgfri i hele skoletiden.

"Rygning er så sundhedsskadeligt, at vi må være vores ansvar bevidst og gøre det yderste for, at børn og unge ikke "lærer" at ryge i skolen - også selvom det betyder, at vi må indskrænke nogle frihedsgrader for både elever og voksne i skolen," siger formand for Børne- og Familieudvalget Torben Elsig (R).

Forslaget, der sendes i høring, er delt i to. Et der gør skoledagen røgfri for elever - og et der gør det for de voksne i skolen.

"Som Børne- og Familieudvalg er vores primære fokus eleverne. Men vi har også taget et forslag om røgfri skoledag for de voksne med. For det er nu en gang sådan, at lærere og pædagoger er rollemodeller for eleverne, og det er samtidig dem, der skal håndhæve et elevforbud. Det kan nemt blive lidt hult, hvis de voksne selv kan ryge i pauserne," understreger Torben Elsig.

Det er allerede i dag forbudt at ryge på skolernes matrikler. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at skoledagen er røgfri. Hvis de store elever forlader skolen i frikvarterne, eller en af de ansatte "flexer ud" i en pause, så kan der efter lovgivningen stadigvæk ryges. Og det er altså det som forslaget vil forhindre. Med det nye forslag må der slet ikke ryges i skoletiden, ligegyldigt hvor det finder sted.

Kan blive indført i 2019

Hvis forslaget vedtages, vil de nye regler blive indført til næste skoleår efter sommerferien. Sundhedsafdelingen i Vejle Kommune står allerede nu klar til tilbyde hjælp til rygestop til både elever, forældre og ansatte.

"Tankerne om røgfri skole har været præsenteret på et møde mellem Børne- og Familieudvalget og formænd fra skolebestyrelserne, og det gav som ventet en god debat"" siger Torben Elsig og fortsætter:

"Jeg ser derfor frem til den høring, der nu skal være i skolebestyrelser og Med-systemet, så udvalget kan få et godt grundlag for at træffe den endelige beslutning."

To medlemmer af Børne- og Familieudvalget var ikke enige. Christoffer Melson (V) ønskede blot at forslaget skulle omhandle skolebørnene, og ikke lærere og pædagoger. Anja Daugaard (LA) var imod begge forslag, da hun ikke ønsker en central styring af rygepolitikken.

Nogle skoler i kommunen, som for eksempel Egtved Skole, har allerede i dag indført røgfri skoletid tilsvarende det, der nu foreslås skal gælde i hele kommunen.