Store trafikale ændringer på vej i Havnegade

Sådan kommer krydset mellem Havnegade og Jernbanegade til at se ud i fremtiden.

Det trafikerede kryds på Havnegade i Vejle skal ombygges, og de gamle lyssignaler udskiftes med nye. Der skal desuden rettes op på gaderne.

Krydset mellem Danmarksgade, Langelinie, Jyllandsgade og Havnegade skal ombygges, så det bliver nemmere at komme frem i den inderste del af Vejle. Der skal både rettes op på gaderne, udskiftes lyssignaler og laves indkørselsforbud.

"Vi vil gerne hjælpe personer med ærinde i det inderste af Vejle med hurtigt at nå frem og komme af med bilen, så midtbyen ikke fyldes op af parkeringssøgende trafik. Derfor arbejder vi blandt andet med at forbedre byens eksisterende kryds, hvor hver enkelt ombygning på sigt skal kunne mærkes igennem hele Vejle by - og på hele den inderste ring - Ring 1," siger Christoffer Melson (V), formand for Teknisk Udvalg i Vejle.

Flere biler skal nå gennem krydset

Med ombygningen af "Havnegadekrydset" bliver udkørslerne fra Danmarksgade og Langeline mod Havnegade udvidet og rettet op, så de kommer til at ligge i en mere lige linje over for hinanden.

Den ændring vil blandt andet forbedre oversigtsforholdene i krydset, og det vil blive muligt for flere bilister ad gangen at komme gennem krydset ved grønt lys.

Samtidig ændres forløbet af grønt/rødt lys i krydsets nye master, så bilisterne fra Danmarksgade og Langelinie prioriteres højere end i dag, hvor der i de to gader opleves en del trængsel i myldretiden.

Skal skabe bedre sikkerhed

Teknisk Udvalg besluttede på udvalgsmødet tirsdag eftermiddag desuden, at der skal være forbud mod indkørsel til Jernbanegade fra Havnegade, således at bilerne fremover kan køre ud fra Jernbanegade, men ikke den modsatte vej. Dette vil være med til at modvirke den kødannelse, som i dag ses på Havnegade frem mod lyskrydset.

Ensretningen af Jernbanegade vil endvidere ifølge kommunen skabe mere sikre forhold for de gående og for cyklisterne på cykelstien i Havnegade. Cykelbanen, som i dag løber forbi Havnegade, vil kunne ændres til en cykelsti, som adskilles fra bilernes kørebane med en kantsten.

Fortovet bliver desuden gennemgående - forbi Jernbanegade, og det bliver dermed nemmere og mere sikkert for de gående at komme frem.

Billedet foroven viser netop dette.