Fra næste år kan vejlensiske skolebørn blive undervist på engelsk

Eleverne i kommunens ældste klasser kan fra næste skoleår vælge et tilbud, hvor cirka 50% af undervisningen foregår på engelsk.

På mange danske universiteter foregår størstedelen af undervisningen allerede på engelsk. Nu bliver det også muligt for eleverne fra 7. til 9. klasse i Vejle Kommune, at få en stor del af sin undervisning på engelsk.

Muligheden kommer fra næste år i form af en international udskolingslinje på Vejle Midtbyskole med plads til 28 elever. Selvom linjen får til huse på Vejle Midtbyskole, henvender den sig til elever i hele kommunen.

”Jeg glæder mig over, at vi nu kan tilbyde vores elever et nyt og efterspurgt skoletilbud. Med det her initiativ understøtter vi, at mange af vores familier lever med internationalt udsyn, og at stadig flere af vores elever i fremtiden kommer til at begå sig på en global scene. Jeg håber, at det nye tilbud vil tiltrække elever fra hele Vejle Kommune,” siger formanden for børne- og familieudvalget, Torben Elsig-Pedersen (R).

Også på Vejle Midtbyskole ser de frem til det nye tilbud.

”Erfaringer fra andre internationale udskolingslinjer viser, at man tiltrækker et nyt elevsegment, og at motivationen er tårnhøj for disse elever, da de har gjort et aktivt tilvalg omkring den særlig profil, som linjen har,” siger Anne Gulbech Rasmussen, som er skoleleder på Vejle Midtbyskole.

Et ønske fra erhvervslivet

Den nye internationale linje kommer til, fordi kommunen har fået godkendt en ansøgning hos Undervisningsministeriet. At kommunen overhovedet har ansøgt om en international linje, handler også om, at undervisning på engelsk har været efterspurgt hos det lokale erhvervsliv. Det kan nemlig gøre det lettere at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, hvis medarbejdernes børn kan få undervisning på engelsk.

Byrådet har altid fokus på, hvordan vi kan betjene vores erhvervsliv bedst muligt. Erhvervslivet har længe efterspurgt et skoletilbud, som kan gøre det lettere at falde til i Vejle for deres internationale medarbejdere og deres familier. Vejle Kommune har allerede et internationalt tilbud i mindre målestok på Vejle Midtbyskole for 0. til 6. kl. Med den nye linje får vi et langt stærkere og mere sammenhængende skoletilbud for vores internationale arbejdskraft,” siger Torben Elsig-Pedersen.

På den nye linje vil der blive undervist på engelsk i fagene matematik, fysik/kemi, geografi, biologi og engelsk. De kulturbærende fag som dansk og historie vil stadig foregå på dansk, og der skal stadigvæk undervises på dansk i et omfang, så eleverne kan klare de obligatoriske test og prøver på dansk.

I første omgang er tilbuddet en tre-årig forsøgsordning.