Forslag: 13 udsigtstårne skal opstilles på Vejles bedste udsigtspunkter

Her på Himmelpind kan man allerede nu nyde udsigten over by og fjord. Men hvis det nye forslag bliver en realitet, skal der etableres nogle enkle vifteformede platforme, og tilgængeligheden skal forbedres.

Et netværk af udsigtsplatforme og udsigtstårne fra Vejle Fjord til Vejle Ådal skal synliggøre Vejles smukke udsigter og gøre dem let tilgængelige for besøgende.

Teknisk forvaltning har iværksat et projekt, der skal promovere de skønneste udsigter i Vejle. Inspirationen kommer fra Norge, hvor der er lavet en række fantastiske udsigtspunkter, som tiltrækker turister fra nær og fjern.

Visionen er at styrke kommunens brand, og tiltrække flere turister og tilflyttere. Netop nu præsenterer forvaltningen deres forslag til Teknisk Udvalg, der tager stilling til om de vil bevilge penge til de nye udsigtsposter. I alt vil projektet koste kommunen fem millioner, mens det resterende beløb forventes at kunne findes hos forskellige fonde.

Fra Hvidbjerg til Engelsholm

I projektforslaget er 13 forskellige steder udvalgt. Det drejer sig om Hvidbjerg, Andkær Vig, Munkebjerg, Nørreskoven, Store Grundet Skov, Kongens Kær, Himmelpind, Østengård, Haraldskær, Vingsted Skovvej, Tørskind Grusgrav, Runkenbjerg og Engelsholm Sø.

Enkelte af stederne er beskrevet med nogle få linjer, hvor forvaltningen beskriver stedets potentiale og idé.

Geologiske fænomener og svævende gangbroer

Om Hvidbjerg kan man blandt andet læse, at det er et godt sted til at formidle fortællinger om landskabets dannelse og om et særligt geologisk fænomen, som er sjældent på den østjyske kyst. Nemlig den høje skråning med det fine sand, som er dannet for 22 millioner år siden, og dermed er langt ældre end de vestjyske klitter.

Om Himmelpind kan man læse, at stedet er oplagt på grund af sin bynære placering og historien om den zoologiske have, der tidligere fandtes på stedet. Der skal dog arbejdes med tilgængeligheden, som i dag er ganske vanskelig.

Og om Haraldskær kan man læse, at et udsigtspunkt kan kobles på planer om at etablere et nyt besøgscenter. Dermed kan udsigtspunktet indgå i en større fortælling om stedet, og kan indgå i formidlingen af ådalen, naturen og kulturarven i området. Desuden nævnes der, at det ville være oplagt at etablere en gangbro, hvor man kan bevæge sig gennem skoven, og til slut befinde sig 40 meter over jorden.

Skal opsættes over en årrække

Nogle steder skal der måske blot arbejdes med tilgængelighed eller etableres enkle platforme. Andre steder skal tårne og platforme udformes i en mere spektakulær arkitektur og fremstå som en attraktion eller landskabskunst i sig selv. Fælles for alle steder er at tårne og platforme skal tilpasses det nuværende landskab.

Hvis Teknisk Udvalg beslutter at bevilge millionerne, så vil projektet forløbe over en årrække, hvor der løbende - måske hvert andet år - åbnes en ny udsigtsplatform eller et udsigtstårn.