Borgermøde i Bygningen nåede næsten kogepunktet

Omtrent 150 engagerede vejlensere mødte i aftes op til borgermøde om fremtidens trafik. Diskussionen om den nye planlagte ringvej fik sindene i kog.

Bortset fra at der ikke var stillet stole nok op til de mange fremmødte, startede borgermødet i aftes egentligt ganske roligt. I en lummervarm Store Sal i Bygningen bød formanden for teknisk udvalg Christoffer Melson (V) velkommen, hvorefter teknik- & miljødirektør Michael Sloth og projektchef Paw Bro Larsen gennemgik mobilitetsplanen.

Derefter var det planen at de fremmødte borgere skulle gå hen til tre forskellige stande, hvor medlemmerne af teknisk udvalg skulle svare på spørgsmål. Det viste sig at være en dårlig plan.

De tre stande omhandlede henholdsvis ”Vejle by,” ”Stiforbindelser og kollektiv trafik” og ”Forbindelsesvej Ring 3.” Hurtigt stod det klart at næsten alle fremmødte ville debattere den nye ringvej, Ring 3.  

Kritiske spørgsmål og klapsalver

Der blev derfor taget en beslutning om at ændre aftenens plan. I stedet for småsnak ved stande, blev det i stedet ændret til en fællesdebat, hvor folk kunne stille spørgsmål vedrørende den nye ringvej. Det valgte mange at gøre.

Den første, der fik mikrofonen i hånden, var Peter Toft Nielsen fra Planetbyen, som spurgte politikerne: ”Vores helt store anke er linjeføringen. Vi er uforstående for, hvorfor den skal gå gennem naturområdet og klos op ad Planetbyen. Er det rimeligt at en sådan ringvej kan gennemføres på baggrund af en 10 år gammel VVM-rapport?”

Han blev mødt af rungende klapsalver. Klapsalverne fortsatte resten af aftenen, når forskellige mennesker af forskellige årsager forholdt sig kritisk til planen om en ny ringvej. Mange borgere vest, nord og især øst for den planlagte linjeføring forholdt sig meget kritisk.

Mulige linjeføringer for den planlagte ringvej. "Øst b" er den foreløbigt planlagte linjeføring, som fik mange skosende ord med på vejen i aftes.

Kan du se ironien?

Det var Christoffer Melsons opgave, at forsøge at svare på spørgsmålene. Han henviste ofte til, at der var tale om et forvaltningsoplæg og ikke en politisk plan, og at vejen også ville afhjælpe trafikale problemer for beboerne i Planetbyen. Det fik en af beboerne, Jaes Christensen, til at tage mikrofonen, og spørge teknikformanden: ”De folk, som du snakker om at tage hensyn til ved at aflaste trafikken nedad Jellingvej. Det er de samme mennesker, der sidder her i dag, der kører nedad Jellingvej. Du kan godt se ironien i det, ikke?”

Jaes Christensen og flere andre føler sig ført bag lyset, da de har købt byggegrunde, som Vejle Kommune kaldte for naturskønne, uden at de i samme ombæring var blevet informeret om planerne om en ny ringvej nær kvarteret. Christoffer Melson slog dog fast, at forvaltningen havde informeret medlemmerne af teknisk udvalg om, at alle købere skulle være blevet informeret.

I de få minutter, hvor debatplanen for borgermødet blev overholdt, var der ganske roligt ved den stand, hvor der skulle snakkes om den fremtidige trafik i "Vejle by."

Tidsplanen skred

Efter planen skulle borgermødet være sluttet kl. 21, men først klokken 21.27 sluttede debatten, da der blev lukket af for flere spørgsmål. Teknikdirektør Michael Sloth lukkede debatten med at understrege, at: ”I skal vide, at der bliver lyttet.”

Tidsplanen blev altså overskredet, og planen for mødet blev ændret undervejs. Det er en kendt sandhed, at anlægsudgifters budgetter også ofte skrider. Spørgsmålet er nu om den planlagte ringvej også bliver ændret?

Den planlagte linjeføring skærer igennem Uhre Skov omtrent her, hvor billedet er taget.

Først færdig efter 22

Efter at den officielle debat var ovre, var der stadig spørgelystne og kritiske borgere, og først lidt over kl. 22 havde Christoffer Melson svaret på det sidste spørgsmål. Det kom fra Vejle24, som ville høre, om han var overrasket over den massive kritik. ”Vi er superglade for at mange dukkede op, og viser at de er engagerede i vores by. Det er godt at få bekymringer på bordet, så vi forhåbentlig kan afværge nogle af dem. Det gør i hvert fald ikke vores beslutning ringere,” sagde han.

Indtil den 24. maj har alle interesserede mulighed for at komme med høringssvar til den nye mobilitetsplan, herunder den planlagte ringvej. Det kan gøres her.

For god ordens skyld bør det nævnes at undertegnede ikke kun var til stede ved borgermødet i embeds medfør. Jeg bor midt inde i Uhre Skov et par hundrede meter vest for den planlagte linjeføring. Jeg synes, at det virker hovedløst, at placere en stor ringvej i en gammel og stort set uberørt fredskov med et rigt dyreliv.