Ny undersøgelse: 18,8 % færre kontanthjælpsmodtagere

Foto: Beskæftigelsesministeriet.

Beskæftigelsesministeriet oplyser at antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet i 97 ud af 98 kommuner. I Vejle Kommune er faldet på mellem 18,8 % på antallet af kontanthjælpsmodtagere. Vejle24 har kigget på udviklingen.

Nye tal viser, at antallet af borgere på kontanthjælp er faldet de seneste to år i alle landets kommuner med undtagelse af Ærø Kommune. I Vejle Kommune ligger faldet på mellem 18,8 %. Vi har kigget på årsagen til faldet af kontanthjælpsmodtagere.

Stor glæde i Beskæftigelsesministeriet

En ny undersøgelse viser, at antallet af personer på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse var 124.100 fuldtidspersoner i november 2018. Det tal er faldet med 32.400 fuldtidspersoner i perioden april 2016 til november 2018.

I Beskæftigelsesministeriet er der glæde over denne udvikling:

”Det glæder mig at se, at den gode udvikling kan mærkes i mere eller mindre hele landet. Vi skal udnytte den rekordhøje beskæftigelse og den lave ledighed til at få endnu flere med ud på arbejdsmarkedet,” udtaler Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen uddyber:

”Det er vigtigt for den enkelte men så sandelig også for samfundet. Virksomheder mangler hænder for at holde gang i væksten, og staten kan få færre udgifter til offentlig forsørgelse.”  

Kontanthjælpsloftet gør arbejdet

Ændringer i loven er dog det der har været skyld i faldet. Den store ændringer hvor der kommet 32.400 fuldtidspersoner i arbejde falder nemlig sammen med, at regeringen indførte kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen i april 2016.

Så de nye regler har gjort deres arbejde og fået flere folk presset ud af kontanthjælp. Hos Vejle Kommune ligger vi i den gode ende og har fået mellem 18,8 % færre på kontanthjælp. I november 2016 havde Vejle Kommune 2.662 borgere på kontanthjælp. Det tal er faldet 2.162 borgere altså 500 personer færre på to år.

Troels Lund Poulsen ser med positive briller på udviklingen og konstatere, at regeringens tiltag har spillet en vigtig rolle:

”Vi kan konstatere, at borgerne ikke bare havner på andre ydelser. Den positive udvikling er naturligvis hjulpet godt på vej af de gode konjunkturer, men jeg er også overbevist om, at regeringens tiltag spiller en rolle,” udtaler Troels Lund Poulsen.

Du kan læse rapporten her.