Temaaften om tvangstanker

Tvangstanker og tvangshandlinger kan ødelægge liv, men kan også behandles. Det kan du høre mere om, når Vejle Bibliotek inviterer til temaaften om OCD.

I slutningen af oktober kan du lære, hvordan livet med OCD (tilbagevendende tvangstanker) er, og hvordan du som pårørende bedst kan yde støtte, når Vejle Bibliotekerne i samarbejde med OCD-foreningen inviterer til temaaften om OCD.

Carsten Stoemann Rasmussen, som er OCD-ramt, og forfatter til bogen OCD-drengens TABU, fortæller sin egen historie. Siden seksårsalderen styrede og ødelagde OCD'en hans liv i en grad, så han til sidst kollapsede. Tvangstanker så mørke og bizarre, at han selv syntes, han fortjente at dø, var resultatet af en ulige kamp for at undertrykke og skjule sygdommen.

I dag lever Carsten Stoemann Rasmussen. På trods af, at han først fik den rette hjælp som 36-årig. For OCD kan faktisk behandles - også selv om du er hårdt ramt. Det har foredragsholderen selv erfaret.

Hvad er OCD?

OCD (Obsessive Compulsive Disorder) er en psykiatrisk lidelse med tilbagevendende tvangstanker og / eller tvangshandlinger.

OCD er ikke en sindssygdom, selv om mange med lidelsen er bange for at blive opfattet som sindssyge af omgivelserne. OCD findes i alle sværhedsgrader, lige fra den helt milde med kun lejlighedsvis optræden til den svært invaliderende tilstand, hvor stort set alle døgnets vågne timer er beslaglagt af tvangstanker og handlinger.

Tvangstanker (obsessioner) er ideer, tankebilleder eller indskydelser, der dukker op i bevidstheden igen og igen på en ensartet måde. Det drejer sig oftest om frygt for at skade sig selv eller andre, frygt for smitte/kemikalier, overdreven tvivl og behov for orden/symmetri. Tankerne er næsten altid pinagtigt generende og uhyre svære at modarbejde.

Tvangshandlinger (kompulsioner) og ritualer er tilbagevendende handlinger, der udføres efter bestemte mønstre, ofte for at undgå en eller anden frygtet begivenhed og ofte foranlediget af tvangstanker. De hyppigste tvangshandlinger er vaske/rengøringsritualer, kontrolritualer, tælleritualer og ordens-/symmetriritualer. Nogle har udelukkende tvangstanker, andre næsten 'kun' ritualer. Men oftest er det en kombination af begge dele.

Det anslås, at tilstanden rammer omkring to procent af befolkningen.

Psykologens råd

Psykolog Malene Klindt Bohni kommer også forbi. Hun vil fortælle om tvangstanker fra behandlerens perspektiv. Hun har arbejdet med OCD i mange år på en specialiseret OCD-afdeling i psykiatrien og nu som privatpraktiserende psykolog. Hun er desuden medforfatter til flere bøger om OCD og har råd om, hvordan du som pårørende bedst kan støtte den OCD-ramte.

Det er ofte ekstremt hårdt at lide af OCD. Og det er også rigtigt svært at være pårørende. Derfor bliver der rig mulighed for alle til at stille spørgsmål til oplægsholderne.

Arrangementet finder sted på Vejle Bibliotek onsdag den 24. oktober fra klokken 18 til 21.

Tilmelding er nødvendig og kan ske ved at sende en mail til kontakt@ocd-foreningen.dk (skriv "Foredrag Vejle" i emnefeltet) eller på telefon 52 40 61 21. Entréen koster 50 kroner og er inklusive kaffe/te og brød.