Der findes ikke noget større end det menneskelige selv

Jesper Hjøllund arbejder i dag som foredragsholder og er frivillig hjælper flere steder i Vejle. Blandt andet i Mentor-ordningen, som skaber håb og giver vilje til psykisk syge, så de kan overvinde deres sygdom. I dag er Jesper byens stemme og skriver om selvet.

"Dengang jeg selv var alvorligt psykisk syg, kunne jeg pludselig trække mig ud af min egen sygdom. Som et fyrtårn der lyser på skibe i havsnød kunne jeg betragte min egen sygdom uden selv at være berørt af den. Det var her, at jeg første gang blev opmærksom på mit eget selv. Siden skulle opdagelsen af mit selv blive fuldstændig afgørende for mig i forhold til min egen recovery process."

Det menneskelige selv går forud for vores tanker og følelser, for tanker og følelser både skabes og erkendes af selvet. Det vil sige, at vi har en side af os selv, der er til stede både FØR vi vælger at danne vores tanker og følelser - på baggrund af den virkelighed, vi oplever - men også imens vi gør det.

Derfor er det menneskelige selv suverænt i forhold til enhver tanke, følelse eller oplevelse vi har i livet - for uden vores selv, ville enhver tanke, følelse eller oplevelse slet ikke være muligt. Vi ville ikke vide, at nogen af dem fandtes.

Dit eget selv finder du lige foran dine øjne - åbne eller lukkede. Det er din "rene" tilstedeværelse - uden tanker og følelser. Eller dit "kreative felt" om du vil. Fra dette "rene" eller "kreative felt" både skaber og erkender du dine tanker og følelser - og herfra erkender du også virkeligheden omkring dig.

Har du lagt mærke til, at du både kan tænke og føle og være bevidst om dine tanker og følelser samtidig med, at de er der? Hvordan tror du, at det kan være? Det skyldes selvfølgelig, at dit selv er til stede både FØR du vælger at danne dine tanker og følelser men også IMENS de udspiller sig i dig.

Efter en alvorlig psykisk sygdom i 1995 (skizofreni) formåede Jesper Hjøllund at trodse lægernes “dom” og blive rask. Hans sidste indlæggelse på et psykiatrisk hospital var i 2006.

Dengang jeg selv var alvorligt psykisk syg, kunne jeg pludselig trække mig ud af min egen sygdom. Som et fyrtårn der lyser på skibe i havsnød kunne jeg betragte min egen sygdom uden selv at være berørt af den. Det var her, at jeg første gang blev opmærksom på mit eget selv. Siden skulle opdagelsen af mit selv blive fuldstændig afgørende for mig i forhold til min egen recovery process.

Efterfølgende lærte jeg på et dybere plan at forstå, hvorledes selvet fungerer. Selvet erkender virkeligheden og ved med det samme, hvad virkeligheden er, FØR det vælger at danne sine tanker og følelser på baggrund af den virkelighed, selvet har erkendt. Denne "egenskab" hos selvet kunne man kalde "tavs" eller "præ-kognitiv" - dvs. "før tanke". 

Når selvet har erkendt virkeligheden, hvilket foregår med lysets hastighed, så kan selvet vælge at danne tanker og følelsesmæssige reaktioner på baggrund af den virkelighed, selvet netop har oplevet. Både de tanker og følelser, som selvet danner, skabes ud fra tidligere lagrede erfaringer og oplevelser. Men selvet selv er hverken vores tanker eller følelser eller den virkelighed, der er omkring os. Selvet går forud for og er uberørt af det hele. Som et fyrtårn, der lyser på skibe på havet.

Hvis man skal skitsere selvets struktur på en mere simpel måde, så ser det således ud:

1 Selvet - (Din "rene" tilstedeværelse)

2 Erkendelse af virkeligheden

3 Dannelse af tanke- og/eller følelsesmæssige reaktioner

Fra psykologien kender vi til selvet fra Freud og hans beskrivelse af "Jeg-et". Spirituelle lærermestre derimod har kendt til selvet i tusinder af år. Lige foran dine øjne - åbnede eller lukkede. Her finder du dit eget selv, som din "rene" tilstedeværelse eller dit "sande" væsen. Den side af dig, der hverken tænker eller føler, men som bare er til stede - fuldstændig i fred med sig selv. Fuldstændig i balance. Hævet over enhver tanke eller følelse, du måtte have. Og hævet over enhver begivenhed, der sker i den verden, der eksisterer omkring dig.

Det var sådan, jeg i sin tid fandt fred i mig selv, dengang jeg var alvorligt syg. Jeg kunne pludselig trække mig selv ud af min egen sygdom og betragte den på afstand. Men det er også sådan, jeg finder fred i mig selv i dag, nu hvor jeg har fået det bedre. Når mine tanker og følelser bliver for voldsomme, vender jeg "tilbage" til mit selv, og betragter dem herfra. Som et fyrtårn, der lyser på skibe i havsnød er jeg fuldstændig uberørt af det hele.

Du kan selv gøre det samme. Lige nu. Prøv at luk dine øjne og vær opmærksom på den næste tanke eller følelse, der dukker op i dig. Har du gjort det? Godt! Ser du nu, at du ikke er den næste tanke eller følelse, der dukker op i dig, men derimod ham eller hende, der "holder øje" med den? Og hold nu godt fast: Det i dig, der "holder øje" med den næste tanke eller følelse, der dukker op i dig, ER dit selv. Det er din "rene" tilstedeværelse UDEN tanker eller følelser! - og denne side af dig er fuldstændig uberørt af alt, hvad der ellers måtte fremkomme i dig. Som et fyrtårn, der lyser på skibe i havsnød.

På templet i Deplhi står der: "Kend dig selv".

Så gør det. Gen-kend dit eget selv lige foran dine egne øjne - åbne eller lukkede. Og hvad der før har været skjult for dig, skal blive dig vist!

Intet bliver nogensinde det samme igen.

Kognitiv

Her kan du læse om begrebet kognitiv og dets betydninger i forskellige sammenhænge. Kognitiv psykologi er kendetegnet ved, at den udelukkende beskæftiger sig med det bevidste plan.