Mænd i Vejle får ingen færdselsbøder denne sommer

Vejle24.dk har fået kendskab til en hidtil hemmeligholdt intern instruks fra Rigspolitiet, der beder færdselspolitiet i Vejleområdet om udelukkende at have fokus på kvinderne i løbet af sommeren. Det sker for at rette op på en voldsom kønsmæssig skævvridning af bødeforlæggene i 2018 indtil videre.

Politiets Interne Statistik (P.I.S.) har i maj kunnet konstatere, at der i Vejleområdet har været en voldsom overvægt af bøder til mænd for trafikforseelser. Det fremgår af en hidtil hemmeligholdt rapport fra Politiets Interne Statistik fremsendt til Rigspolitiets færdselsafdeling. Tallene viser, at kun 11% af bødeforlæggene er udskrevet til kvinder, hvilket langt fra er i overensstemmelse med måltallene i vejledningen udarbejdet på baggrund af Lov om Ligestilling og Ligeværd i Danmark.

Lurer efter kvinder

Rigspolitiet har via Nationalt Færdselscenter udsendt en skarp instruks til færdselspolitiet i det sydøstjyske område. Instruksen er holdt i et kancellisprog, men ifølge Vejle24's udlægning instrueres færdselsbetjentene til at ligge på lur og have særligt øje for kvindernes forseelser i trafikken. Til gengæld vendes det blinde øje til, når der er tale om mandlige trafikanter henover sommeren. Det sker for at rette op på den kønslige skævvridning i bødeforlæggene.

Det er usikkert, hvor lang tid færdselspolitiet skal bruge til at skabe balance, men det står klart, at mændene er fredede i hele agurketiden.

Ked af det på alle niveauer

Fra færdselsafdelingen i Vejle lyder en uforbeholden beklagelse. I en officiel udtalelse hedder det, at man i Vejle er utrolig ked af, at mændene i overdreven grad har været i deres søgelys.

Enkelte betjente, som vejle24.dk har talt med og som ønsker at være anonyme, mener dog også, at mændene i Vejleområdet i dette forår har kørt særligt råddent, og derfor må bære en del af ansvaret.

Justits- og bødeminister Søren Pape Poulsen udtaler: ”Ingen skal kunne klandre os for at være diskriminerende på nogen måde. Det gælder naturligvis også på færdselsområdet. Da vi kunne konstatere, at der ved et tilfælde var blevet udstedt langt flest bødeforlæg til mænd i Vejle Politikreds, har vi naturligvis besluttet at rette op på sagen. Jeg har fortsat fuld tillid til færdselsafdelingen i Vejle.”

Søren Pape Poulsen tilføjer: ”Min kæreste og jeg regner med at komme til Vejle i egen bil i løbet af sommeren. Han glæder sig allerede rigtig meget.