Landskabsstyrelsen: Vejle Å skal rette ind

I en skriftligt påkrav til Vejle Kommune kræver Landsskabsstyrelsen nu, at kommunen retter ind ved at rette Vejle Å ud.

Det fremgår blandt andet af påkravet at:

“i forhold til snørkeldannelsen oppe i dalen og det videre løb gennem skov, ligger Vejle Å alt for højt i antal svingninger, og det skaber problemer. Ikke bare for vandudløbet til fjorden i kraftigt regnvejr, men det har også vist sig, at give problemer for Snæbelen med at nå gydegrundene længere oppe. Snæbelbestanden ligger os i disse år meget på sinde, da denne fisk, i en ikke fjern og klimabelastet fremtid, kan blive Danmarks eksportfisk nummer 1.”

I Vejle kommune er man kritisk overfor påbuddet:

“Vejle Å har snørklet sig sådan som den gør siden sidste istid,” siger Christer Block fra kommunens miljøforvaltning.

“Det nytter ikke at bede os om at rette ind og rette åen ud nu, hvor vi er skåret ned til gummistøvlerne. For ikke så mange år siden – med Hedeselskabets pengekasse – havde vi sagtens kunne magte opgaven, men ikke nu, hvor hele miljøbevidstheden også er en anden.”

Men hvad med snæbelen?

"Ja, det er den jeg mener! Den har været nede i kassen så længe, at kassen nu er tom. Snæbelen er blot en metafor for den såkaldte Landsskabstyrelse, og derfor giver det hele mening: Det er et sirligt udtænkt komplot mod kommunen. Og vi retter hverken ind eller ud, før ministeren selv møder op med skovl og spade!”

Satiren er bragt i samarbejde med The News.