Tusindvis af danskere støtter op: Gør statsborgerskab automatisk

Køen er lang i lufthavnen, når der skal tjekkes pas og andre indrejsepapirer. Foto: Shutterstock

Et nyt borgerforslag foreslår, at indfødsretsloven skal ændres, så herboende udlændige automatisk får statsborgerskab, når de har boet ti år i Danmark.

Hjemmesiden Borgerforslag.dk gør det muligt for almindelige danskere at stille et forslag til Folketinget. Hvis 50.000 andre borgere med stemmeret skriver under på, at de støtter forslaget, så skal det behandles i Folketings-salen. 

Man skal stille forslag om alt mellem himmel og jord. Lige nu er borgerforslag om fx en dansk klimalov og fjernelse af den gensidige forsøgerpligt nået over den magiske grænse, da begge disse forslag støttes af langt over 60.000 danskere. 

Nu er det relativt nyt forslag ved at få blus under kedlen. 

Her foreslår en gruppe borgere, at indfødsretsloven skal ændres på to afgørende punkter. 

1. Alle der har haft lovligt ophold (midlertidig eller permanent opholdstilladelse) i Danmark i sammenhængende ti år, kan få et dansk statsborgerskab (i gave) enten ved at afgive erklæring herom eller ved lov. Dette gøres muligt af grundlovens paragraf 44. 

2. Man bibeholder eller forbedrer de eksisterende muligheder for at søge om statsborgerskab inden de 10 år.

Forslaget kommer ikke til at gælde alle. Borgere, som er dømt efter straffelovens kapitel 12 og 13, er ikke omfattet af forslaget. Det er disse to kapitler, der omhandler landsforræderi og terrorisme.

Bange for at slå sig ned

I deres begrundelse for, hvorfor loven skal ændres, skriver forslagsstillerne: 

"Det er helt ligegyldigt, om man er kommet hertil på et arbejdsrelateret visum, fordi man har fået et job i Danmark, om man er gift og har børn med en dansk statsborger, eller om man er flygtet fra krig. Det er de samme skrappe krav, man skal leve op til. For alle flygtninge gives opholdstilladelse som udgangspunkt midlertidigt, for at fastholde en forventning om ikke at kunne blive i landet. Det gælder også mennesker, der ikke har noget andet statsborgerskab."

Opholdstilladelsernes midlertidige natur har dog - ifølge folkene bag forslaget - nogle utilsigtede konsekvenser. 

"Mennesker, der bliver fastholdt på midlertidige opholdstilladelser, er bange for at uddanne sig og stifte familie, for at købe bolig, starte som selvstændig, alle de ting, der ellers opfattes som integrationsfremmende, for man ved kort sagt ikke, om man kan få lov at blive her." 

I skrivende stund har 18.377 danskere støttet forslaget. Det udløber først 4. juli i år, så der er nogle måneder endnu til at skrabe støtter sammen. 

Du kan læse mere om borgerforslaget lige her