Senere i år skal Vejlefjordbroen renoveres

Foto: Shutterstock

I Danmark findes der 2500 statslige broer og tunneller, som hver især er med til at binde landet sammen. I løbet af i år vil Vejdirektoratet renovere en del af dem, heriblandt Vejlefjordbroen. 

​​Vejdirektoratets plan er at udbedre skader og forny landets broers beskyttelse mod det danske vejr, så de kan holde i mange år endnu.

Broen over Vejle Fjord skal have renoveret sine brolejer. som er den mekanisme, der sikrer, at betondækket ikke skader bropillerne, når det udvider sig i takt med temperaturen stiger og falder. Derudover sørger lejerne også for, at Vejlefjordbroen både kan bevæge sig på langs og på tværs. 

”Velfungerende broer og tunneller spiller en vigtig rolle, når danskernes hverdag skal hænge sammen, og når erhvervslivets gods skal effektivt fra A til B. Men broerne bliver løbende slidt,” siger Niels Højgaard Pedersen, afdelingsleder i Vejdirektoratet, i en nyhed på direktoratets hjemmeside.

”Så hvert år, når foråret melder sig, går vi i gang med at fremtidssikre broernes bærende konstruktioner og udskifte de slidte dele, så deres levetidsomkostninger bliver mindst mulige. Den løbende vedligeholdelse er med til at sikre, at de danske bilister fortsat kan komme nemt og sikkert rundt i hele landet.”

Arbejdet udføres hovedsageligt fra forår til sensommer. Vejret er nemlig afgørende for flere af reparationerne. 

Broerne lukkes som udgangspunkt ikke

For at minimere generne forsøger Vejdirektoratet som udgangspunkt at holde broerne åbne for trafik på trods af selv meget omfattende reparationer. Desuden lægges de mest generende arbejder uden for myldretiden. 

I de tilfælde, hvor en spærring er nødvendig, inddrages kommuner og erhvervsliv, så spærringen lægges så hensigtsmæssigt som muligt i forhold til blandt andet kørsel med landbrugsmaskiner og varekørsel. 

Tidsplanen for hvert broarbejde og de forventede trafikgener bliver løbende offentliggjort. Vejdirektoratet opfordrer alle trafikanter til at holde øje med skiltningen ved broerne, følge med i trafikradio eller på direktoratets hjemmeside.

Vejle24.dk bringer naturligvis de relevante datoer og tidspunkter for arbejdet, lige så snart disse er offentliggjort.