Politisk akutpakke for Vejle Fjord er en tåre i havet

© Rie Nielsen / Greenpeace

Greenpeace er glade for det politiske fokus på Vejle Fjord, men er stærkt kritiske over for aftalen, der ikke sikrer en genoplivning af Vejle Fjord eller resten af Danmarks havmiljø.

Godt en måned efter at Greenpeace og Danmarks Sportsfiskerforbund stod for en begravelse af Vejle Fjord, er der indgået en bred politisk aftale, hvoraf der som en “akutpakke” øremærkes 71 millioner kroner til at få kvælstofudledningen ned i Vejle Fjord og Limfjorden. 

Midlerne giver mulighed for at opkøbe 400 hektar landbrugsjord ved Vejle Fjord, hvilket ifølge Miljøministeriet kan sænke 24 tons af kvælstoudledningen fra land.

Greenpeace er glade for, at der er politisk fokus på Vejle Fjord, men er stærkt kritiske over for aftalen, der ikke sikrer en genoplivning af Vejle Fjord eller resten af Danmarks havmiljø.

Kommentarer fra Christian Fromberg, kampagneleder for landbrug, natur og skov, Greenpeace (mobil: 29294875): 

“For en måned siden begravede vi Vejle Fjord. Nu bliver der givet en håndsrækning til både Vejle Fjord og Limfjorden. Det er dejligt, og det viser at det folkelige pres virker. Men det sikrer desværre langt fra genoplivningen af Vejle Fjord.”

“Akutpakken er i det store billede en tåre i havet. Den her aftale løser ikke engang en hundrededel af den reduktion, der skal til for at få livet tilbage i Danmarks fjorde og søer. Vores hav har ikke brug for symbolske akutpakker, men at vi stiller krav til, hvor meget landbruget må forurene."

Fakta: 

1) Aftalen lever ifølge Miløministeriet en årlig effekt på 24 tons kvælstof til Vejle Fjord. En analyse fra SDU fra 2022 viser at der skal ske en reduktion i kvælstofudledningen på ca. 280 ton. Dermed leverer aftalen cirka 8,5% af den nødvendige reduktion.  

2) Af aftaleteksten fremgår reduktioner med en årlig effekt på op til 93 ton kvælstof. Derudover afsættes der penge til helhedsprojekter til opkøb af arealer og anlæg på i alt 184 mio kr. Reduktionsbehovet frem mod 2027 er ca. 20.000 tons

Ifølge Greenpeaces beregninger kan aftalen i alt levere 0,25% af de nødvendige reduktioner.