Omfattende anlægsarbejde lukker tunnel og stor skolevej: Kloaken moderniseres

Anlægsarbejderne kommer på fast arbejde i Bredballe. Foto: Shutterstock

Kloakkerne i Bredballe skal moderniseres, og derfor spærres 2. tunnel og Kirkebakken.

Vejle Spildevand er i gang med en omfattende modernisering af kloaksystemet i Bredballe. Fra og med mandag den 3. februar går gravemaskinerne i gang ved tunnel 2, som derfor spærres frem til den 4. marts for biler og busser. Kirkebakken vil være spærret for biler og busser frem til 4. april. Fodgængere og cyklister kan fortsat passere gennem tunnelen til Kirkebakken i hele perioden, men på Kirkebakken skal de krydse vejen via et midlertidigt fodgængerfelt. 

Det oplyser Vejle Spildevand i en pressemeddelelse.

"Vi forstår godt de forældre, der bekymrer sig om deres børns færd i trafikken. Derfor er vi i tæt dialog med Kirkebakkeskolen om at sikre en tryg skolevej, og trafiksikkerheden på Kirkebakken vil løbende blive evalueret," udtaler projektleder og ingeniør hos Vejle Spildevand, Nick Sørensen, i pressemeddelelsen. 

Vejle Spildevand vil opsætte hegn langs den midlertidige skolevej på Kirkebakken, som skærmer fodgængere og cyklister mod arbejdsområdet. Derudover har alle skolebørn på Kirkebakkeskolen modtaget kort over de midlertidige ændringer på skolevejen. 

Transport i bil og med bus Omkørsel kan ske via Hældagervej, hvor der også opsættes skilte om spærringen. Der vil også ske ændringer i busplanen for de ruter, som passerer via Kirkebakken. I februar måned arbejder Vejle Spildevand ved 2. tunnel og Strandgårdsvej, og i marts måned vil arbejdet foregå på Kirkebakken på strækningen mellem Strandgårdsvej og Ulvedalen. 
 

Her ses et mere detaljeret kort over, hvor arbejdet vil finde sted. Foto: Vejle Spildevand

Om projektet

Den omfattende modernisering af kloakkerne i Bredballe sker for at sikre området mod klimaforandringer og for at værne om naturen. Vejle Spildevand har været i gang med at separere kloakkerne i Bredballe siden sommeren 2019. Arbejdet fortsætter resten af 2020. 

Vejle Spildevand adskiller kloakledningerne, så regnvand og spildevand løber i hver sin ledning. Spildevandet sendes til rensningsanlægget, hvor det renses, og regnvandet ledes til Vejle Fjord. På den måde mindskes risikoen for oversvømmelser på veje og på beboernes grunde. Samtidig sikrer separeringen af kloakkerne en bedre rensning af spildevandet, så regnvandet ikke længere belaster renseanlæggene, og den mindsker risikoen for, at spildevandet forurener vandløb, søer og hav ved kraftige regnskyl.