Kæmpe rør graves ned: Østerbrogade spærres i hel weekend

Det bliver en travl weekend, når arbejdet med Østerbrogade fortsætter. Foto: Vejle Kommune

Som led i klimaprojektet i Østbyen skal Vejle Spildevand have et kæmpe rør gravet ned under Østerbrogade. Derfor spærres vejen i en weekend.

Østerbrogade vil være spærret fra fredag aften den 20. til og med søndag den 22. marts. 

Det oplyser Vejle Kommune i en pressemeddelelse. 

Snart er vejlenserne i Østbyen godt klædt på til skybrud. For nu er klimaprojektet gået ind i sin afsluttende fase, hvor vandet fra Østbyen skal ledes ud i Vejle Fjord.

For at det kan ske, bliver en rørledning med en diameter på en meter lige nu gravet ned under jorden - hele vejen fra boldbanen ved Vejle Friskole, under jernbanen og ud til fjorden.

Derfor spærres Østerbrogade fredag den 20. marts om aftenen. Der vil blive skiltet med omkørsel via Skyttehusgade, og Østerbrogade vil blive åbnet op igen mandag morgen klokken 05. Men meget skal gå op i en højere enhed, for at det hele kan nås på en weekend: 

"Vi arbejder med en stram tidsplan, hvor intet må gå galt. Men det er vigtigt for os, at gravearbejdet generer trafikken mindst muligt, så vejen kan være farbar igen mandag morgen, og folk kan komme den lige vej på arbejde," siger Ole Dregaard Hjeresen Jensen, ingeniør og projektleder hos Vejle Spildevand. 

Før røret lægges, er det nødvendigt at fjerne den eksisterende asfalt, og til sidst skal der naturligvis udlægges ny asfalt, inden vejen igen åbnes op.

Undervejs i arbejdet er der mange hensyn, der skal tages til vejtræer og eksisterende ledninger under vejen. Bl.a. skal en skrøbelig eternit vandledning lokaliseres, før gravearbejdet kan begynde.