Hjemløse får nyt tag over hovedet: Vejles natherberg flytter

Modelfoto. Vejles natherberg har fået ny adresse. Foto: Shutterstock

Politikerne i Voksenudvalget har nu besluttet, hvor kommunens natherberg skal placeres. Fra 1. april 2020 kan byens hjemløse få tag over hovedet på Horsensvej 35 i Vejle midtby.

Vejle Kommunes natherberg har siden 3. oktober haft midlertidig adresse i Papirfabrikkens lokaler på Gulkrog i Vejle, da det tidligere natherberg på Damhaven lukkede efter opsigelse fra udlejer. Nu har politikerne fundet en permanent løsning med forventet indflytning den 1. april 2020 og samtidig valgt, at kommunen selv skal drive herberget, som indtil videre har været drevet af Vejle Krisecenter under navnet "Vejle Værested og Herberg.

Formanden for Voksenudvalget er glad for kunne melde ud, at der fortsat er et natherberg i Vejle:

"Vi er glade for at have fundet en løsning, så byens udsatte har et sted at overnatte, mulighed for at få et måltid mad og en både faglig og borgerrettet indsats," siger Gitte Frederiksen.

På Horsensvej 35 vil der dagligt være åbent fra kl. 22.00-08.00, og der vil være plads til 10 overnattende gæster. Der vil desuden være tilknyttet to faste socialfaglige medarbejdere.

Omrokering af nuværende misbrugsafdelinger

Placeringen af natherberget på Horsensvej 35 betyder en mindre omrokering af kommunens nuværende misbrugsafdelinger.

I dag ligger kommunens alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling til unge på Horsensvej 35, mens stofmisbrugsbehandlingen til voksne ligger på Sønderbrogade 40-42. Når natherberget flytter ind på Horsensvej, flytter også misbrugsbehandlingen for voksne med, mens alkoholbehandlingen og misbrugsbehandlingen for unge flytter til et nyt lejemål på Boulevarden 19.

"Med natherbergets nye placering er der mulighed for at skabe en bedre sammenhæng mellem herberget og misbrugsbehandlingen, da mange af de udsatte, der bruger tilbuddet i dag, har misbrugsproblemer. Det gør det nemmere at arbejde på at få borgere med misbrug ud af misbrug og væk fra gaden," siger udvalgsformanden i en pressemeddelelse og fortsætter:

"Og flytningen af alkohol- og ungemisbrugsbehandlingen betyder, at de to tilbud dels kommer tættere på uddannelsesstederne, dels får en mere anonym indgang, da afdelingen kommer til at ligge i en almindelig kontorbygning med andre virksomheder og foreninger."

Det nye bliver også, at kommunen driver herberget selv. Der skal ansættes to faguddannede medarbejdere, der vil arbejde tæt sammen med misbrugsafdelingen og de opsøgende gademedarbejdere. Ifølge Gitte Frederiksen opnås derved en bedre sammenhæng og synergi mellem de kommunale behandlingstilbud.

Erfaringerne fra Vejle Værested og Herberg er, at kun få bruger værestedets åbning i aftentimerne. Det er svært at sige, om det har været det rette tilbud. Derfor vil politikerne lave en undersøgelse blandt brugerne, de frivillige organisationer og medarbejdere tæt på brugerne for at finde ud af, om der er behov for et aftenværested til målgruppen.

Hvem kan bruge natherberget?

Natherberget er et tilbud til hjemløse og andre socialt udsatte, der kommer fra Vejle Kommune. Der er uddannet personale i hele åbningstiden. Herberget er uvisiteret, hvilket betyder, at borgerne kan møde op og bede om en seng at sove i.