Godt 200.000 puljekroner til 10 natur- og stiprojekter

Foto: Vejle Kommune

Natur- og Miljøudvalget har prioriteret naturudvikling, biodiversitet og god adgang i naturen højt i årets uddeling af Natur og stipuljemidlerne.

219.140 kroner. Så mange penge har Natur- og Miljøudvalget besluttet at fordele på i alt 10 projekter fra Natur- og stipuljen.

"Vi har i år modtaget mange gode ansøgninger til spændende projekter, der både udvikler vores natur, øger biodiversiteten, giver bedre adgang til og skaber aktiviteter i vores smukke natur. Det vidner om, at vi har mange gode frivillige rundt om i kommunen, der brænder for naturen. Det glæder vi os rigtigt meget over i udvalget," siger Karl Erik Lund, formand for Natur- og Miljøudvalget, der også i år kan konstatere en stor interesse for puljen.

"Vi har været lukket ned af flere omgange på grund af corona i løbet af både 2020 og 2021, og her har naturen for mange været et velkomment helle. Det mærker vi også i antallet af ansøgere."

Ejerskab til ildsjæle

I alt 18 projekter søgte om tilskud inden ansøgningsfristen 1. april, og heraf har 10 projekter modtaget støtte.

Natur- og stipuljen har eksisteret siden 2007 og har til formål at støtte lodsejere, organisationer og lokalråd, der lægger et stort, ulønnet arbejde i naturpleje-, naturgenopretnings-, frilufts- og stiprojekter til gavn for alle i kommunen. Til dato har kommunen støttet i alt 145 projekter.

Natur- og stipuljen støtter projekter inden for de tre områder: Natur, stier og friluftsfaciliteter:

Naturpleje og biodiversitet
Fire projekter har modtaget støtte på i alt 121.656 kr. Det er til oprensning af søer, rydning og hegning af naturområder for at sikre bl.a. hjemmehørende flodkrebs, stor vandsalamander, løvfrø, gøgeurt og smuk perikon.

Stier
Fire projekter har modtaget støtte på i alt 49.370 kr. Det er til genopretning af stier, renovering af bro, markering af stier, folder om stier og forbedring af passager. Alle projekter i forskellige naturområder.

Friluftsliv
To projekter har modtaget støtte på i alt 48.114 kr. Det er tilskud til etablering af shelter og til langrendsspor i snevintre.