Vil du gerne være med til at afgøre retssager? Så har du chancen nu

Foto: Shutterstock.com

Hvis man går rundt med en drøm om at være med til at afgøre retssager i Byretten og Landsretten, så er det nu, man skal i gang med at udfylde en ansøgning. Kommunen søger nemlig nye lægdommere.

Hvert fjerde år har helt almindelige borgere chancen for at blive lægdommer og være med til at vurdere skyld og straf i de danske retssale på lige fod med en juridisk dommer. Første skridt er at komme på den såkaldte grundliste. Det er den liste, som domstolene bruger, når de udpeger domsmænd og nævninge til henholdsvis Byretten og Landsretten.

Vejle Kommune efterlyser nu borgere, der har lyst til at komme på den grundliste, som skal levere domsmænd og nævninge fra 1. januar 2020 til og med 31. december 2023. Fristen for at søge om at komme på listen er 8. februar 2019.

Ønsker flere unge lægdommere

Grundlisten skal afspejle befolkningens sammensætning i Vejle Kommune, men i øjeblikket mangler der unge, og personer, der ikke stammer fra Danmark. Det fortæller Bent Rasmussen, der er formand for kommunens grundlisteudvalg.

Vejle Kommune vil rigtig gerne have ansøgninger fra unge under 30 år og fra borgere med anden etnisk oprindelse end dansk," siger han, men understreger samtidig, at alle er velkomne til at søge.

"Der er ingen garanti for, at man kommer på grundlisten, selvom man lever op til kravene. Personerne på listen skal som nævnt 'udgøre et alsidigt sammensat udsnit af kommunens befolkning'. Det hensyn kan få betydning for, hvem der optages på listen, hvis der er flere interesserede, end der er brug for, siger Bent Rasmussen.

Listen sammensættes af Grundlisteudvalget, der består af fem medlemmer, som er udpeget af Byrådet. Og selvom man bliver optaget på grundlisten, er det ikke sikkert, at man bliver indkaldt som domsmand eller nævning. Retten trækker nemlig lod blandt personerne på grundlisten. Man får kun besked fra Retten, hvis man optages på nævninge- og domsmands-listen.

Informationsmøde 31. januar

Hvis man gerne vil vide mere om, hvordan det så er at være domsmand, så inviterer Vejle Kommune til informationsmøde 31. januar. Mødet foregår på Vejle Rådhus, Rådhustorvet 1, og begynder klokken 17. På mødet får deltagerne en orientering om arbejdet som domsmand, og Gerda Hagemann Pedersen, der sidder i Grundlisteudvalget og selv er domsmand, vil fortælle om det at være domsmand og nævning i praksis.

Interesserede borgere kan gå ind på kommunens hjemmeside her og udfylde ansøgningen. På siden kan man også læse om de krav, man skal opfylde, blandt andet til alder, straffeattest og et tilstrækkeligt dansk.

Vejle Kommune skal have ansøgningen senest fredag 8. februar.