Vejlensisk "bedstemor" brænder for bæredygtighed

Når "FolkeTræffet 2018" åbner med at hav af events i Kristi Himmelfartsferien, vil Vejle syde af liv. Bag folketræffet står blandt andet flere lokale aktivister, som har lagt mange timer i forarbejdet. En af disse er Jeanette Jensen fra Vejle.

Det kræver naturligvis en masse forarbejde og organisering at stable et folketræf på benene. Man kan næsten blive åndeløs af at forestille sig arbejdet med, at koordinere cirka 90 forskellige foreningers aktiviteter under træffet, finde lokaliteter til det hele, indhente nødvendige tilladelser, lave et godt og varieret program, sætte plakater op, kontakte pressen – for blot at nævne nogle af opgaverne. Heldigvis findes der folk, der i den gode sags tjeneste kan finde ekstra ressourcer frem.

Jeanette Jensen har ikke været med i hele planlægningen, der mere eller mindre har varet to år siden sidste Folketræf. Hun kom for alvor med, da det blev klart, at Folketræffet 2018 skulle afholdes i Vejle. Siden da er tiden i høj grad gået med fysiske og virtuelle møder, mailkorrespondance, telefonsamtaler og en masse planlægning. Ligeledes har det hele naturligvis fyldt meget i tankerne, da mange problemer skulle løses.

Folketræffet i Vejle byder på alt fra støvlekast til paneldebatter med professorer. Arrangørerne regner med at der dukker omtrent 5000 gæster op.

Et eksempel på et pludseligt opstået problem, som hun skulle håndtere, skete da en landskendt kunstner sent måtte springe fra en aftale om at underholde børnene i Dragehaven. Jeannette Jensen kunne ikke komme i tanke om en kvalificeret afløser, men en arbejdskollega havde hørt om en vejlenser, der lejlighedsvist optræder som Pippi Langstrømpe. Da Pippi som bekendt er en tingfinder, hvilket passer ind i den bæredygtige tænkning, fik Jeanette Jensen straks lavet en aftale. Det betyder, at selve Pippi også deltager i folketræffet.

Flere jern i ilden

Foruden at spille en rolle i planlægningen af Folketræffet 2018, er Jeanette Jensen også aktiv som kasserer i den danske del af det verdensomspændende fællesskab Grandmothers Circle the Earth. Foreningen, der er et fællesskab for kvinder i alle aldre, kaldes i daglig tale blot Grandmothers, og har afsæt i en indiansk tænkning. Hopi-indianerne har denne talemåde: ”When the grandmothers speak, the world will heal”. Derfor tager bedstemødre verden over nu bladet fra munden for at tale Jordens sag. Når man agerer i verden skal man tænke over, hvilken verden man efterlader. Man er ifølge indianske tænkning forpligtet på tænke syv generationer frem. Man må ikke tage mere fra naturen, end man reelt har brug for.

Grandmothers er naturligvis også med på folketræffet, og naturligvis er Jeanette Jensen også her en vigtig aktør. I Grandmothers' stand vil man kunne høre nærmere om foreningens aktiviteter. Ligeledes kan man få en pose med blomsterfrø. Grandmothers vil gerne på den måde dels gøre opmærksom på tilbagegangen af bier i vores natur, dels afhjælpe problemet med at sikre flere blomster til bierne.

Håb for fremtiden

Man mærker med det samme, at Jeanette Jensen brænder for at udbrede idéen om bæredygtigt sameksistens på vores fælles jord. De store spørgsmål har fyldt meget for hende siden hun var ganske ung. ”Vi skal vækste hele tiden. Det handler om kroner og ører i stedet for at kigge på sundhed og bæredygtighed på langt sigt”, siger Jeannette.

Jeanette Jensen får ekstra glød i stemmen, når hun svarer på spørgsmål om, hvad hun håber, der kommer ud af Folketræffet 2018. Hun har et stort håb om, at mange gæster finder svar på nogle af deres spørgsmål om økologi, bæredygtighed med mere. Jo større bevidsthed om naturen, jo bedre er det. Det er et mål at vække folk til ikke blot at følge strømmen, men tage aktive og bæredygtige valg.

Lørdag er der fællesdrøftelser på tværs af foreningerne. Man skal vælge emner ud, som man i fællesskab vil søge at realisere. Det er vigtigt for Jeannette Jensen, at det hele ikke blot er snak og fine hensigter, men at der også kommer reelle tiltag.

For Jeannette Jensen er der særligt et emne, som ligger hende på sinde. I 2020 rulles efter planen femte generation af det mobile netværk, kaldet 5G, ud. Ifølge Jeannette Jensen bliver der tale om nogle kraftige stråler fra 5G, men vi hører ikke om det. Hun fortæller om en undersøgelse der viser, at for eksempel bier ikke kan navigere i 5G-strålingen. Hun tilføjer, at USA og Danmark bliver testlande for 5G. ”Har vi lyst til være det?” spørger hun. Hun håber, at de grønne foreninger vil sætte dette højt på dagsordenen efter folketræffet.

Du kan læse mere om folketræffet her, og om Grandmothers her.