Vardevej spærres på grund af stort klimaprojekt

Dele af Vardevej bliver (igen) spærret for al trafik fra og med mandag den 11. februar.

Vejle Spildevand spærrer Vardevej ved nummer 160 fra mandag d. 11. februar til og med tirsdag d. 19. februar. Bilister, cyklister og andre trafikanter kan i stedet benytte Vejledalen, Venstre Engvej og Boulevarden. Der vil være skilte, der viser omkørslen.

Afspærringen sker fordi sidste del af gravarbejdet til et større klimaprojekt skal i gang.

Beboerne på Niels Bentzens Allé og dele af Vardevej har flere gange oplevet, hvordan deres haver og veje er blevet omdannet til mudderfloder, når det regner kraftigt. Det skete flere gange i 2014 og senest i 2016. Vandet og mudder kom fossende ned langs slugten mellem Vardevej og Uhrhøj, hen over Vardevej, ned gennem haverne og ud på Niels Bentzens Allé.

”Der er ingen tvivl, om det har været voldsomt for beboerne i området, og den situation skal vi have løst. Derfor er vi gået i gang med dette store klimaprojekt, der skal sikre området,” fortæller projektleder og ingeniør Klaus K. Jensen.

Ved skybrud løber bassin over

I skoven ved Venusvej i Uhrhøj har Vejle Spildevand et eksisterende bassin, som bruges til at opmagasinere vandet, indtil der er plads til det i kloaksystemet, men ved skybrud løber det desværre over. Normalt kan planter være med til at holde på vandet, men jorden er mættet i dette området, så planter og jordbunden hjælper ikke. Disse faktorer har en uheldig cocktail med mudderskred og oversvømmelse som konsekvens.

Nyt underjordisk bassin

Klimaprojektet er omfattende og indebærer en lang række nye tiltag og forbedringer: Nyt bassin, større kloakrør, nyt bygværk, højere kantsten, forbedret vejhældning og ny vejbelægning

I bunden af Vestbanevej anlægger Vejle Spildevand et nyt underjordisk bassin, som skal aflaste bassinet ved Venusvej. Det sker ved at sende vandet hurtigere af sted fra det eksisterende bassin i skoven. Det nye bassin er et såkaldt rørbassin, der som navnet antyder, består af 6 store rør til opmagasinering af vandet. Når bassinet er bygget færdigt, kan det rumme 650.000 liter vand, hvilket svarer til 3571 fyldte badekar.

Vejle Spildevand etablerer også større kloakrør, som kan transportere de stigende regnmængder. De nye rør anlægges hele vejen ned gennem slugten, under Vardevej og Niels Bentzens Allé og hen til det nye bassin på Vestbanevej. Som en af projektet anlægges også et bygværk i bunden af skoven, som opsamler og bremser regnvand.

Selvom Vejle Spildevand etablerer større kloakrør, vil der stadig være brug for at styre regnvand på vejene, og derfor lægges der højere kantsten, forbedret vejhældning og ny vejbelægning.