Spændende tiltag på Vejle Bibliotek

Bibliotekarerne Lene Henriksen og Jan Plougmann sætter fokus på klassisk dansk litteratur i en oplæsningsdyst.

Vejle Bibliotek inviterer midt i maj til tre meget forskellige arrangementer. Det handler om digitale billeder, oprettelse af læsekredse og en litteraturduel.

Torsdag d. 16. maj kl. 16:30 byder Vejle Bibliotek på intet mindre end en litteraturduel. Det foregår på den måde, at bibliotekarerne og litteraturformidlerne Lene Henriksen og Jan Plougmann læser op af nogle værker. Det er så op til publikum at afgøre, hvem der skal vinde de enkelte dueller. Hvem modtager det højeste bifald?

På den måde findes efter hver duel en vinder, men reelt er alle vindere. Biblioteket får præsenteret litteraturen og publikum får på en let tilgængelig måde kendskab til de præsenterede værker.

Bibliotekar Jørgen Gram Christensen skal i forbindelse med litteraturduellen udfylde rollerne som kampleder, konferencier og spilmester.

Nye læsekredse og digitale billeder

I dagene umiddelbart inden litteraturduellen, er der yderligere to arrangementer på biblioteket.

Den 14. maj kl. 19:00 holder Vejle Bibliotek et arrangement, hvor man kan få inspiration til, hvordan man starter en læsekreds. Tidligere redaktør Arne Mariager vil indlede aftenen og præsentere klassikere, digte, krimier med mere.

Som udgangspunkt er læsning en individuel oplevelse, hvor læseren så at sige er er alene med forfatterens værk. Det er i dette felt mellem bogens indhold og læserens forståelse og tolkning af det læste, at litteraturens magi udfolder sig. Mange læsere har dog forståelse for, at læseoplevelsen får nye dimensioner, hvis man drøfter et værk med andre læsere. I Vejle mødes læsere i ikke færre end 71 aktive læsekredse fordelt på utrolig mange litterære genrer.

Den 15. maj kl. 17:00 tilbyder Vejle Bibliotek desuden et kursus i, hvordan man kan organisere sine digitale billeder, så man kan finde dem igen. Ligeledes belyses spørgsmålet om, hvordan man sikkert laver backup.