Så kan der cykles mellem Tirsbæk Bakker og Tornsbjergvej

1,1 kilometer ny cykelsti står nu klar. Foto: Vejle Kommune

Første etape af nyt vejanlæg mellem Tirsbæk Bakker og Engum er med åbning af cykelforbindelse fuldført.

Da skoleklokkerne ringede ind til første time efter sommerferien, varslede det samtidig åbning af et ca. 1,1 km langt stykke af den kommende cykelsti mellem Bredballes nye boligområde og Tornsbjergvej, der fører til Engum.

"Skolesøgende børn i den østligste ende af Tirsbæk Bakker hører naturligt til Engum Skole. Det drejer sig om ca. 150 elever. Med det nye vejanlæg tilbyder vi både bilisterne og de bløde trafikanter bedre adgangsforhold til og fra området og skolen," siger Gerda H. Jørgensen, formand for Teknisk Udvalg i Vejle Kommune.

Ny forbindelse til Horsensvej

Området omkring Tirsbæk Bakker er eftertragtet og er inden for få år skudt i vejret med ca. 1.000 boliger, og det kan mærkes på trafikken mod Horsensvej, hvor særligt Juulsbjergvej er trafikbelastet.

"Vi har anlagt to nye rundkørsler i området. Én ved Juulsbjergvej og Julianebjergvej og endnu én ved Julianebjergvej, Juelsmindevej og Tornsbjergvej. Sidstnævnte vej fører til Engum, mens Juelsmindevej fører til Horsensvej. Det er vores forventning, at noget af trafikken på Juulsbjergvej vil blive aflastet ved, at beboere i den østlige del af Tirsbæk Bakker vælger at køre til Horsensvej og E45 via Juelsmindevej," siger Carsten Friis, ingeniør i Anlæg- og Infrastruktur i Vejle Kommunes Teknik & Miljø og projektleder på anlægsarbejdet ved Tirsbæk Bakker.

Husk at få øjenkontakt

Hele vejanlægget er dog først færdig omkring november, så indtil videre er det kun cyklisterne, der kan nyde at krydse Juelsmindevej trafiksikkert via den tunnel, der er skabt under den trafikerede hovedvej.

Carsten Friis peger dog på, at der fortsat køres med store maskiner og lastbiler på strækningen frem til november. Mandskabet er meget opmærksom på, at der er cyklister på vejen særligt i morgen- og eftermiddagstrafikken, så alle kan komme trygt og sikkert i skole.

Cyklisterne kan også bidrage til at øge trafiksikkerheden endnu mere ved at have øjenkontakt med chaufførerne i lastbilerne og gravemaskinerne, når de passerer anlægsarbejdet. Derved øges trygheden og glæden også for mandskabet på anlægsarbejdet, når alle passer på hinanden. Det fortæller Vejle Kommune i en pressemeddelelse.

Om den nye cykelsti

  • Anlæggelsen af cykelstien fra Julianebjergvej via Tornsbjergvej til Engum Skole blev påbegyndt i juni i år. I dag står ca. 1,1 km af strækningen klar. Det inkluderer den mest kritiske del af strækningen, som indebærer en tunnel under den trafikerede Juelsmindevej.
  • Når projektet står færdigt, er der anlagt en ny vej til biltrafik og en ny separat cykelsti.
  • Vejen vil få en bredde på 6 meter, og den nye dobbeltrettede cykelsti vil få en bredde på 3 meter.