Nyt vikingefremstød skal tiltrække flere turister

I store dele af verden er der stor interesse for vikingerne, der med sødygtighed og lette skibe kunne bosætte sig, handle og hærge langt uden for Norden. Nu laves der et turistfremstød rettet mod sejlende turister for at trække dem til de østjyske lystbådehavne. Deriblandt Vejle Lystbådehavn.

Jellingemonumenterne og Kongernes Jelling tiltrækker hvert år tusinder af turister med interesse for vikingerne. Jelling var i en længere periode magtens centrum i vikingetiden, og turisterne kommer hertil for at mærke historiens vingesus og få historien om Jelling og vikingekongerne genfortalt.

Historien om vikingerne som fantastiske søfarere mangler til gengæld at blive formidlet til turister og historieinteresserede her midt i vikingernes maritime centrum: Vige, bugte og fjorde fra Djursland til Vejle. Det vil FLID (Foreningen af Lystbådehavne i Danmark) nu rette op på med kampagnen ”Det Blå Østjylland – Vikingernes farvand.”

Et vigtigt farvand for vikingerne

Mange af os kender til fortællingerne om, hvordan vikingerne med sejlskibe, der ikke stak dybt i vandet, kunne sejle på lavt vand nær kysterne, men også kunne sejle på langfart til stort set alle kyster fra Nordamerika og Grønland til Hvidehavet og Det Kaspiske Hav.

Hvad vi måske ikke tænker over er, at verdens største vikingeflåder var hjemmehørende i de østjyske farvande. Farvandene havde stor militærstrategisk betydning for vikingerne, og kongemagten havde derfor store interesser i dette centrale område.

Det var fra Vejle Fjords skjulte flådebaser, at vikingerne holdte kontakten med Danelagen i England.

Som en del af kampagnen er der blevet lavet videoer fra havet. I videoen herunder fortæller historiker Casper Clemmensen vikingefortællinger fra Vejle Fjord (på engelsk)
Vikingefortælling fra farvandet i Vejle Fjord

Nordens største vikingeflådebase hørte til i Aarhusbugten og tilstødende søer. Det var i havnen i Aros (Århus), at Svend Estridsen kæmpede mod vældige krigerkonger fra Norge. I Horsens Fjord faldt Kong Hjarne med hele sin hær i et grusomt søslag ved øen, der nu hedder Hjarnø. På Samsø lavede vikingerne et veludviklet forsvarssystem, Kanhavekanalen, hvorigennem man hurtigt kunne flytte en hel krigsflåde fra den ene side af øen til den anden og dermed beskytte vikingebyen Aros. Og i en drabelig kamp på Helgenæs vandt Svend Tveskæg over sin far, Harald Blåtand, der kort efter døde af sine sår.

På land ses mange bavnehøje, som var en del af et bålvarslingssystem i vikingernes forsvar.

I vikingernes kølvand

”Det Blå Østjylland – Vikingernes farvand” er en målrettet kampagne, der skal gøre de sejlende turister opmærksomme på et oplevelsesunivers med udgangspunkt i vikingetiden.

Bag kampagnen står lystbådehavnene i det østjyske område. Det er første gang, at så mange havne er gået sammen om en fælles markedsføring. Noget lignende – men i mindre skala - kendes fra blandt andet det Sydfynske Øhav, hvor lystbådehavnene samarbejder om at markedsføre området for lystsejlere.

”Målet er at tiltrække flere gæstesejlere til området, og få dem, der kommer, til at blive lidt længere - og give dem lyst til at komme igen,” forklarer Trine Larsen, der er kommunikationsansvarlig hos FLID.

For Vejle Lystbådehavn er målet, at de på baggrund af kampagnen vil få flere udenbys og udenlands sejlskibe til at lægge til kaj.

Interesse fra udlandet

Kampagnen ”Det Blå Østjylland – Vikingernes farvand” er indtil videre at se på FLIDs hjemmeside. Den findes på tre sprog: dansk, tysk og engelsk. Måske kampagnen ikke i første omgang når lige så langt omkring i verden som vikingerne gjorde, men Trine Larsen kan oplyse, at der allerede er interesse fra Norge, Sverige, Tyskland og Holland.

Trine Larsen kan godt forestille sig, at kampagnen ”Det Blå Østjylland – Vikingernes farvand” senere måske udvides med trykte foldere. Måske kan ”Vikingernes farvand” på sigt slå igennem som et almindeligt kendt begreb på linje med ”Cold Hawaii” i Thy?