Nyt fællesskab tager hånd om og hjælper byens misbrugere videre i livet

Borgere som er lidt for glade for flasken eller er røget ud i stofmisbrug kan fremtiden få hjælo gennem nye aktiviteter og fællesskab. Foto: Shutterstock

Mentorordningen Peer-Fællesskabet støtter op om borgere i Vejle, der har haft et misbrug. Aktiviteter og sunde fællesskaber skal sikre, at de forbliver stof- eller alkoholfrie.

Når en borger søger hjælp i RusmiddelCenter Vejle for at komme i behandling for sit stof- eller alkoholmisbrug, er borgeren mange gange et velkendt ansigt. Ofte er der tale om et menneske, som er i en sårbar situation. Det kan derfor være vanskeligt at stoppe et misbrug, da det indebærer, at man f.eks. skal ændre livsstil, finde en ny omgangskreds og arbejde med det i livet, som er svært. Derfor ender mange i det samme miljø og med de samme vaner, som de forlod, da de gik i behandling.

Det forsøger Vejle Kommune nu at gøre noget ved med Peer-Fællesskabet, som skal være en ekstra støtte for de mennesker, som er klar til at gøre noget andet, end det "de plejer", og dermed undgå tilbagefald.

Intensiv støtte og rådgivning

"Mennesker, der lige er kommet ud af et misbrug, har brug for intensiv støtte og rådgivning, hvis de skal blive en integreret del af samfundet. Mange skal også etablere nyt netværk eller have afklaret job- og uddannelsessituation. Flere er udfordret både fysisk og psykisk efter misbrugets ophør, og de kan efter flere år med misbrug have glemt, hvordan man begår sig i en arbejdssituation eller i et socialt fællesskab, hvor misbrug ikke er omdrejningspunktet," siger Ninette Thorarinsson og Jytte Larsen fra Vejle Kommune.

De er begge projektmedarbejdere og tilknyttet fællesskabet som støttepersoner og rådgivere for både mentorer og peers, og de fortæller, at mentorordningen bygger på peer-støtte-metoden, der går ud på, at en peer-mentor, der har haft et misbrug, men har været fri af misbruget i min. 1 år, støtter en anden, en peer, som lige er kommet ud af et misbrug. Desuden indgår de i fællesskaber med andre mentorer og peers fra projektet, og her opbygges meningsfulde relationer.

Bygger på gode resultater

Projektet bygger videre på to tidligere peer-projekter, som Vejle Kommune og Psykiatrifonden har gennemført.

Resultaterne fra de to projekter har vist, at personlig erfaring er inspirerende og motiverende for den, som endnu ikke er nået så langt. Mentorerne oplever ligeledes, hvor givende det er at gøre en forskel for andre.

Det nye i Peer-Fællesskabet er, at der er fælles madlavning hver 14. dag og større fokus på andre aktiviteter, der styrker fællesskabet. Der er også mulighed for individuelle tiltag og aftaler alt efter deltagernes ønsker. Derudover er der cafearrangementer to gange om ugen og fælles arrangementer, f.eks. julefrokost og sommerfest.

"Peer-fællesskabet er det rette tilbud for mig. Det er noget, jeg er tryg ved og er glad for. Her er ikke regler, men jeg kan komme, når jeg føler for det, og der er altid en varm modtagelse, uanset hvor længe det er siden, man var her sidst. Jeg er matchet med en, der har erfaring med de samme problemstillinger, jeg selv har, og en, jeg svinger med. Det giver mig en følelse af at være noget værd, at min mentor også kan bruge mig og også får noget ud af vores match," siger Oliver, som er en del af fællesskabet.