Nu skodder politikere og rektorer elevernes smøger for dem

Foto: Shutterstock.com

Der var flot fremmøde og stor velvilje til at arbejde for røgfri ungdomsuddannelser, da Sundheds- og Forebyggelsesudvalget torsdag drøftede unges rygevaner med repræsentanter for ungdomsuddannelserne.

Den politiske ambition er klar: Ingen røg på ungdomsuddannelserne i Vejle Kommune. Men hvordan kan det lade sig gøre i praksis? Det var det helt grundlæggende spørgsmål torsdag eftermiddag, hvor Social- og Sundhedsskolen i Vejle lagde lokaler til et møde mellem repræsentanter for uddannelserne og kommunens sundheds- og forebyggelsesudvalg.
 

Hans Hoffensetz (V), som er fungerende formand for udvalget, oplevede et meget produktivt møde og var glad for den klare opbakning til at drøfte rygeproblematikken:

"Jeg synes, det var et rigtigt godt møde, som gjorde mig en del klogere på, hvilke konkrete udfordringer man står med som uddannelsesinstitution i den her sammenhæng. Og jeg tror på, at vi når i mål - der var en meget positiv indstilling på mødet. Sosu-skolen har allerede indført røgfri skoletid, flere andre er på vej, og jeg er overbevidst om, at alle andre også vil følge med i tiden der kommer i et eller andet omfang. Det er et vigtigt første skridt på vejen mod røgfri uddannelser, at vi får snakket om de udfordringer, der er. Så kan vi gå i gang med at finde de rette løsninger i fællesskab", fortæller den fungerede formand. 

"Nu skal ungdomsuddannelserne tilbage til deres bagland for at drøfte, hvor meget man kan forpligte sig til og hvor hurtigt. Derfor mødes vi igen inden sommerferien for at se, hvor langt vi konkret kan komme sammen og lave en plan for, hvordan vi kan samarbejde om det på tværs af uddannelser, kommune og regionen", fortsætter Hans Hoffensetz.

Vejle Kommunes Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har stort fokus på rygeproblematikken og deltager bl.a. aktivt i partnerskabet "Røgfri Fremtid", som Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden står bag. Partnerskabet har en vision for 2030 om et samfund, hvor ingen børn og unge ryger, og hvor færre end fem procent af den voksne befolkning ryger.