Nørremarks-præst vil ikke være skruebrækker

Hvis der kommer en storkonflikt, kan den udsætte både konfirmationer og begravelser. Blandt andet i Nørremarkskirken hvor sognepræst Mads Djernes er en af de vejlensiske præster som er ansat på overenskomst.

I mandags forsamledes mere end 200 danske folkekirkepræster i Odense, men det var ingen gejstlig komsammen, men handlede slet og ret om hvordan præsterne skulle forholde sig til den mulige storkonflikt som måske/måske ikke kommer i starten af april. En af præsterne som var valfartet til Fyns største by var Mads Djernes, som siden 1. februar har været sognepræst i Nørremarkskirken.

Det er kun cirka 20 procent af de danske folkekirkepræster som er overenskomstansatte og som derfor risikerer at blive lockoutet. De resterende præster er alle tjenestemandsansatte og vil derfor ikke blive ramt af konflikten. En af tjenestemændene er Mads Djernes’ kollega i Nørremarkskirken, sognepræst Tove Bjørn Jensen – men hun kan ikke bare gå ind og overtage Djernes’ arbejde: ”Man må ikke gå ind og overtage det konfliktramte arbejde, det underminerer fagforeningen,” forklarer han.

Foruden Mads Djernes fra Nørremarkskirken (hvis spir her ses i forårssolen), så risikerer også præster fra Grejsdal, Gauerslund, Øster Starup og Sct. Johannes Kirker at blive lockoutet.

Det betyder at Mads Djernes kan blive nødt til at aflyse eller udsætte de planlagte arrangementer som han har i perioden efter den 10. april. Hvis konflikten varer indtil den 27. april, kan det medføre at et hold konfirmander ikke bliver konfirmeret denne dag. ”Principielt vil jeg hælde til at konfirmationen bør aflyses. Hvis man er en del af sådan en konflikt og begynder at lave fiksfakserier, så er man jo i princippet skruebrækker,” forklarer han og uddyber: ”Der vil jo være en relativt stor del af gæsterne til konfirmationen, som er omfattet af lockouten. Så vil det være svært at forsvare sig med, at jeg føler mig hævet over det.”

På den måde adskiller Mads Djernes sig fra sin nordjyske kollega, Christian Roar Pedersen, som i protest mod den varslede lockout har meldt sig ud af fagforeningen, og som til DR har udtalt: ”Jeg har svært ved at se, at jeg ikke skal konfirmere de konfirmander, der har gået til forberedelse i ni måneder og glædet sig til den store højtidelighed i kirken.”

”Jeg er ikke fagforeningsmenneske, men jeg har lyst til at være solidarisk med resten af de offentligt ansatte og jeg er ganske enkelt uenig med Christian Roar Pedersen,” forklarer Mads Djernes.

Mads Djernes’ har ingen planlagte vielser i april, men hvis der er nogle der ønsker at blive viet af ham, bliver han også tvunget til at aflyse brylluppet hvis konflikten kommer. Under alle omstændigheder vil det også være en lidt anderledes - og ganske stille - oplevelse at blive gift i Nørremarkskirken under en eventuel storkonflikt, da også kirkens organist er overenskomstansat.

Når det drejer sig om begravelser fortæller Mads Djernes at det må bero på et skøn, men at de formentlig også må udsættes så længe konflikten varer. ”Helt lavpraktisk så lægges folk på køl, og det kan de godt i både 7 og 14 dage,” forklarer han, før han uddyber: ”Men jeg håber bestemt ikke at jeg bliver ham som skal sidde og sige, at du er den fjerde i rækken i køen til begravelse.”