Lørdag marcherer Vejle for klimaet

Foto: Klimafokus Vejle

Vejle er en af ti danske byer, hvor der på lørdag afholdes march til fordel for klimaet.

På lørdag vil Vejles gader genlyde af kampråb. Det gør de fordi Klimafokus Vejle inviterer til Folkets Klimamarch, et landsdækkende initiativ som har til formål at sende et klart signal til politikerne om, at folket ønsker klimaet tænkt med, når der lovgives. Der er planlagt marcher i 10 byer landet over, og arrangørerne håber på en bred folkelig opbakning.

Casper Grane, formand for Klimafokus Vejle og medarrangør af marchen i Vejle, fortæller

”FN har gang på gang kommet med rapporter, som fortæller os at tiden til handling er nu og at den tid vi har tilbage at handle i, hastigt rinder ud. I oktober var estimatet, at vi har 11 år til at vende udviklingen på verdensplan, men 2018 var det år der blev udledt mest CO2 i menneskets historie og vores overforbrug af ressourcer ser ikke ud til at få en ende forløbig. Derfor har vi brug for, at politikerne tør handle, også når det kommer til at koste og gøre ondt. Politikerne får en magt og de bør vise os vælgere at de tør tage det ansvar alvorligt”

Casper håber derfor, at folket vil stå sammen og vise, at der er opbakning til en ambitiøs klimapolitik og håber på at få tilslutning fra hele det politiske spektrum.  

”Vi marcher ikke under noget partiflag, vi gør derimod meget ud af, at dette skal være et folkeligt opråb på tværs af politiske skel. Vi håber også at kunne inspirere til handlekraft både i Folketinget og EU parlamentet,” fortæller Casper Grane i en pressemeddelelse.  

"Jeg har været så uforsigtig at få 3 børn, og det er da bekymrende når forskere forudsiger at samfundet, som vi kender det, ikke kan bestå uden fundamentale ændringer. Som individer kan vi gøre meget for at nedsætte vores personlige klimaaftryk, men en stor del ligger hos den offentlige sektor, og her er det altså politikerne som skal tage ansvar for at gøre den offentlige sektor bæredygtig” fortæller Casper med et ansigtsudtryk der indikerer at han ikke helt tror på at flertallet af politikerne tænker ligesom han gør.

Klimamarchen starter på rådhustorvet på lørdag kl 13 og slutter samme sted kl 15.