Kom med dit bud på hvordan Vejles trafikproblemer skal løses

Trafikpropper i midtbyen er ikke et særsyn i myldretiden. Foto: Shutterstock

Nye cykelstier, mindre trafik på Dæmningen og en ny ringvej vest om byen, som går igennem Grejsdalen og Vejle Ådal. Byrådet har fremlagt planerne for fremtidens trafik og opfordrer alle til at byde ind med synspunkter i en ny Facebook-gruppe.

Når man kører bil i Vejle sker det ikke sjældent, at man havner i kø. Det er ikke et problem der kan løses med et knips. Ikke mindst fordi det også er vigtigt at bevare Vejles skønne natur.

Nu har byrådet sendt en ny mobilitetsplan i offentlig høring. En plan som skitserer kommunens planer for vejnettet i årene 2018-2030. Det betyder på almindeligt dansk, at alle kan komme med indsigelser, bemærkninger og forslag til planen, før den bliver vedtaget.

Mobilitetsplanen er en 32 sider lang sag, som kan læses her.

Ringvej gennem ådalene

I mobilitetsplanen kan man blandt andet læse om planerne om at neddrosle trafikken på Dæmningen og genåbne mere af Vejle Å. Samt planerne om at skabe en ny ringvej, Ring 3, som skal skære igennem både Grejsdalen og Vejle Ådal.

Billede fra mobilitetsplanen, hvor man blandt andet kan se den nye planlagte ringvej vest om byen.

Den 14. maj klokken 19-21 bliver der afholdt et stort borgermøde i Bygningen i Vejle. Inden da opfordrer kommunen dog alle til at komme med inputs til planen i en ny Facebook-gruppe. Den kan findes her.

Dialogen løber indtil den 24. maj, hvorefter den endelige plan bliver lavet og sidenhen godkendt i de kommunale udvalg og i byrådet.