Kampen om det socialdemokratiske folketingskandidatur er i gang

Socialdemokraternes internationale sekretær, Simon Redder Thomsen, forsøger at sætte fokus på ensomhed (og sit eget kandidatur) når han søndag besøger Plejecenter Bakkegården: "Ingen mennesker fortjener at leve i ensomhed. Slet ikke når man igennem hele livet har knoklet for at bygge vores velfærdssamfund op. Det har vi et fælles ansvar for at gøre noget ved. Derfor har vi taget dette initiativ," fortæller han. Foto: Shutterstock.

Simon Redder Thomsen besøger på søndag Plejecenter Bakkegården.

I sidste weekend cyklede Simon Redder Thomsen om kap med to andre socialdemokrater, lokale Martin Sikær og partiets transportordfører Rasmus Prehn. Dysten foregik op ad Kiddesvej. Udover at være en klassisk manddomsprøve, var der mere på spil. ”Vejle er et knudepunkt i Danmark – også når det kommer til infrastruktur. Derfor skal vi sikre, at Vejles stemme bliver hørt, når milliarddyre investeringer træffes i fremtidens danske trafikale infrastruktur,” udtalte Simon Redder Thomsen.

For hans eget vedkommende drejede det sig også om, at han er en af de socialdemokrater, som kandiderer til det ledige folketingskandidatur i Vejle Syd-kredsen - og derfor ønsker at gøre opmærksom på sig selv. Parentes bemærket vandt Simon Redder Thomsen i øvrigt dysten op ad Kiddesvej.

Fokus på ensomhed

På søndag fortsætter Simon Redder Thomsen charmeoffensiven, når han besøger Plejecenter Bakkegården for at sætte fokus på ensomhed. ”Ældreplejen og forebyggelse af ensomhed er selvfølgeligt en kommunal opgave. Men fra nationalt hold kan vi også gøre meget for at understøtte ældreplejen og forhindre ensomhed blandt ældre. Derfor skal vi øge midlerne til indsatsen mod ensomhed og styrke arbejde, der fremmer vores kendskab til, hvordan vi bedst muligt imødegår ensomhed.

Hvis tidsplanen holder, kommer Simon Redder Thomsen på besøg klokken 10.30. Det virker som om socialdemokraternes internationale sekretær har lagt en plan for, hvordan han skal sikre sig det ledige kandidatur.

Simon Redder Thomsen sikrer sig dog næppe kandidaturet uden videre kamp. For et par uger siden meldte byrådsmedlem Birgitte Vind sig officielt ind i kampen med et billede på Facebook, hvor hun er bevæbnet med spandevis af røde roser. Også det tidligere byrådsmedlem John Refsgaard har meldt sin interesse for det ledige kandidatur.