Innovativ løsning på Vejle Sygehus er nomineret til NYT SAMMEN BEDRE-prisen

Fælles Beslutningstagning handler om at skabe et bedre samarbejde mellem patient og klinikere, når der skal træffes beslutninger om udredning, behandling og opfølgning.

Et beslutningsstøtteværktøj skabt af Vejle Sygehus (Sygehus Lillebælt), som fremmer dialogen mellem kræftpatienter og klinikere, er blandt de fire nominerede til Danmarks første nationale innovationspris for den offentlige sektor.

Et beslutningsstøtteværktøj skabt af Vejle Sygehus (Sygehus Lillebælt), som fremmer dialogen mellem kræftpatienter og klinikere, er blandt de fire nominerede innovationer til NYT SAMMEN BEDRE-prisen.

NYT SAMMEN BEDRE-prisen er Danmarks første nationale innovationspris for den offentlige sektor. Den bliver uddelt af Center for Offentlig Innovation (COI) og COK – Center for Offentlig Kompetenceudvikling.

Fælles Beslutningstagning handler om at skabe et bedre samarbejde mellem patient og klinikere, når der skal træffes beslutninger om udredning, behandling og opfølgning.

Fokus på fælles beslutningstagning

Dette gøres gennem en struktureret samtale, hvor BESLUTNINGSHJÆLPEREN bruges som redskab.

Værktøjet er udviklet i samarbejde med Designskolen Kolding og indeholder en række kort, der er tilpasset den konkrete behandling, der skal støtte dialogen mellem kliniker og patient og sikre, at patienten er opmærksom på, at han/hun har et valg, og at beslutninger tages på et velfunderet grundlag.

"Vi er rigtig glade for nomineringen, fordi det betyder, at der kommer fokus på fælles beslutningstagning i sundhedsvæsenet. Flere vil komme til at se og bruge de gode redskaber, så patienterne i endnu højere grad bliver taget med i beslutninger om deres egen behandling. Og det, ved vi, giver bedre forløb og bedre resultater," siger Karina Dahl Steffensen, professor, overlæge, ph.d. ved Onkologisk Afdeling på Vejle Sygehus og leder af Center for fælles beslutningstagning.

Imponeret over det stærke felt

NYT SAMMEN BEDRE-prisen bliver sammen med Hverdagsinnovationsprisen i år uddelt for første gang. I alt 37 offentlige innovationer var indstillet til NYT SAMMEN BEDRE-prisen.

Pia Gjellerup, centerleder i COI og medlem af den jury, der har udvalgt de fire nominerede, er imponeret over det stærke felt:

"Det har været et stort arbejde for juryen, for vi har måttet have de stærke briller frem for at kunne udvælge de innovationer, der lige netop ramte kriterierne bedst. Vi endte med at nominere fire temmelig forskellige innovationer, som repræsenterer både NYT, SAMMEN og BEDRE. Det samlede felt viser en offentlig sektor med stor udviklingskraft. Innovationsarbejdet har nået et nyt modenhedsniveau. Der sker meget for hele tiden at styrke kvaliteten og effektiviteten - ofte drevet af meget ambitiøse medarbejdere," siger centerlederen.

Offentliggjort til Innovationsdagen

I juryen, der har udvalgt de fire nominerede og vinderen af NYT SAMMEN BEDRE-prisen, sidder formand for KL Jacob Bundsgaard (S), formand for Danske Regioner Stephanie Lose (V), adm. direktør for Dansk Design Center Christian Bason, centerleder i COI Pia Gjellerup, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) Lizette Risgaard og formand for Akademikerne Lars Qvistgaard.

Vinderne af priserne bliver offentliggjort til Innovationsdagen den 5. september 2019 i FÆNGSLET i Horsens, hvor der også er mulighed for at udforske offentlig innovation på nærmeste hold få ny viden, inspiration og netværk til sit innovationsarbejde.