Hvordan fungerer slusen i Vejle egentlig?

Slusen ved Bryggen har vist sit værd de sidste dage, hvor Vejle har været presset af de massive vandmasser. Førhen har lignede tilfælde ført til oversvømmelser, men på grund af den nye sluse, kan man gå tørskoet i gaderne. Men hvordan virker slusen i Vejle? Vi her på Vejle24 har taget en snak med højtvandsvagt Paul Landsfeldt.

Selvom den ikke ser ud af så meget, har du sikkert bemærket den nede ved Bryggen. Den dyre sluse som sørger for, at Vejles gader ikke bliver oversvømmede. Som privatperson kan det måske være svært at gennemskue, hvor stor en værdi slusen har for byen, men for højtvandsvagt, Paul Landsfeldt, som overvåger alle vejrfænomener, der kan påvirke vandforholdene i Vejle, er den uvurderlig. 

45 millioner har den kostet. Det er mange penge, men ifølge højtvandsvagt, Paul Landsfeldt, er det en lille pris at betale, når man tænker på, hvor mange skader en oversvømmelse kan forårsage. Det er også en mere kompliceret maskine, end det blotte øje kan se. Paul Landsfeldt forklarer, at det er hans indtryk, at vejlenserne er meget glade for slusen.

”Som kommune har vi en forpligtelse til at holde infrastrukturen ved lige, og sørge for at blandt andet ambulancer kommer frem. Det betyder meget, at der ikke står en halv meter vand i gaderne,” siger Paul Landsfeldt.

En del andre kommuner, som døjer med oversvømmelser, skæver også mod Vejles sluse. Blandt andet Kolding, Horsens og Aabenraa kommuner har vist interesse for lignende løsninger.

Både slusen og pumperne skal i gang

Men hvordan virker maskinen så? Det giver Paul Landsfeldt os svaret på her:

”Vores højvandsbeskyttelse består til dels af sluse- og pumpebygværk og af et reguleringsbygværk,” forklarer Paul og fortsætter:

”Vandløbene i Vejle er delt i flere sektioner, således at Grejs Å deler sig i to; i Mølleåen og i Omløbsåen. Nederst i Omløbsåen ved Bryggen er der placeret en sluse, og så har vi også et reguleringsbygværk. Alt efter hvilken trussel man er udsat for, så kan vi gøre flere ting.”

De sidste par dage har der været varsel om høje vandstande i Vejle Fjord på op imod 1,30 meter over normalen. Præcis det samme skete tidligere på ugen. Når sådanne varslinger kommer, bliver slusen lukket, og pumperne starter.

Når man lukker slusen, så beskytter man den indre del af byen mod det høje vand, der er nede i fjorden, som presser vandet op i åen.

Især i Aagade og den vestlige del af byen, har der tidligere været store problemer, når vandet fra Vejle Fjord pressede sig ind i å-løbet. Når vandet kommer op omkring 1,30 meter over normal vandstand, begynder det nemlig at løbe over å-bredden, og ind på veje og i kældre, og hvor det ellers kan finde hen. Ved at lukke slusen, så beskytter man de udsatte områder.

I går besluttede man for anden gang på en uge, at lukke for slusen, men her i eftermiddags, blev der igen åbnet op.

Man kan dog ikke bare lukke for slusen, da der stadig kommer vand nedad Omløbsåen, som normalt har frit løb ud i fjorden. Derfor skal pumperne også i gang. Så pumper man det vand der kommer, gennem slusen, og skaber på den måde en kunstig normal vandstand i åen.

Så kan man spørge sig selv, om man ikke bare kunne holde slusen permanent lukket? Men nej: Dels skal slusen af miljømæssige årsager være åben så meget som muligt, blandt andet så fisk kan passere. Dels kræver pumperne meget strøm, og det er derfor ikke helt billigt at lukke for slusen.

Reguleringsbygværket, som Paul Landsfeldt taler om, ligger ved Abelones Plads, hvor Grejs Å deler sig i Omløbsåen og Mølleåen. Det har ikke været i brug i denne omgang, men det kan bruges til at reducere vandtilstrømningen fra Grejs Å til Omløbsåen. Husene langs Omløbsåen, ligger nemlig noget lavere end dem langs Mølleåen.

Et samarbejde mellem Vejle Spildevand og Vejle kommune

For at passe arbejdet omkring slusen, er der tre personer fra Vejle Kommune der skiftevis har vagt. Både Vejle Spildevand og Vejle Kommune er altid på vagt, og arbejder sammen.

”Vi holder øje med alle vores målestationer, vandløbene og vandstanden i fjorden, og med om der kommer skybrud. De varsler tager vi ind, og bedømmer om der skal reguleres eller lukkes for slusen, og går det helt galt, så kan vi indkalde beredskabet til at hjælpe os,” fortæller Paul Landsfeldt og uddyber:

”Men det har vi egentligt kun brugt før i tiden, hvor vi havde oversvømmelser, hvor vi ikke kunne håndtere vandet, og så var folk ude i marken og sætte afspærringer op, hvis vejene var blevet oversvømmet, og de hjalp til med store pumper. Men det har ikke været nødvendigt, siden vi fik slusen i efteråret 2016,” slutter han af.

Højtvandsvagten fra Vejle Kommune er i løbende kontakt med vagten på Vejle Spildevand. Især når de er i beredskab. Så fortæller højtvandsvagten, hvornår vagten fra Vejle Spildevand skal reagere og ganske få øjeblikke efter, så har de trykket på deres knap, og så lukker slusen og pumperne begynder.

I går blev slusen som sagt lukket på grund af høj vandstand, men der er nu blevet åbnet op igen, da vandstanden i fjorden faldet.