Fra nu af svinger cyklisterne til højre for rødt ved to af Vejles lyskryds

Et forsøg, der har kørt siden 2016, bliver nu gjort permanent. Det er i tråd med Vejle Kommunes ambitioner om, at flere af byens borgere skal vælge cyklen til og fra arbejde. Foto: Shutterstock

Vellykket forsøg åbner nu permanent op for cyklisters højresving for rødt ved lyskryds på to trafikerede steder i Vejle.

Hvis du fremover bemærker en cyklist i lyskrydsene Grønlandsvej/Koldingvej eller Viborgvej/Horsensvej svinge til højre for rødt lys, kan du tage det helt roligt.

Det er nemlig fra i dag lovligt at svinge til højre i de to lyskryds - også selv om lyskrydset signalerer rødt.

"Vejdirektoratet har siden 2016 haft et forsøg med højresvingende cyklister for rødt lys kørende på ca. 30 statsveje, heriblandt på to veje i Vejle. Det har vist sig at være en succes, så vi har valgt to steder i Vejle, hvor det kan lade sig gøre med de regler, Vejdirektoratet har stillet op," forklarer Camilla Mølgaard, diplomingeniør og projektleder i Anlæg & Infrastruktur, i en pressemeddelelse.

Kræver brede cykelstier

De to lyskryds ved Grønlandsvej/Koldingvej og Viborgvej/Horsensvej opfylder Vejdirektoratets krav om, at cykelstierne skal være min. 1,85 meter brede, så der både kan være plads til cyklister, der skal ligeud, og cyklister, der skal til højre.

"Det er vigtigt, at vi hele tiden bruger de muligheder, der opstår for at gøre hverdagscykling attraktivt. Vi ved, at tid og fremkommelighed vægtes højt, når trafikanten skal vælge transportform. Den nye lov giver nogle muligheder for bedre fremkommelighed for cyklister ved særlige forhold. Vi har to kryds, som opfylder betingelserne, og dem åbner vi op for nu. Det er et skridt i den rigtige retning i arbejdet med at gøre det mere attraktivt at cykle, til gavn for mobilitet og folkesundheden," siger Camilla Mølgaard.

Ubetinget vigepligt gælder fortsat

Udover Vejdirektoratets regler for cykelstiernes bredde er der også krav til cyklisterne om at være ekstra opmærksomme, når de svinger til højre for rødt. Det er nemlig fortsat fodgængere og øvrige cyklister, som kommer på tværs, der har førsteret.

Tilladelsen til at svinge til højre for rødt fratager altså ikke cyklisterne for den normale ubetingede vigepligt eller for at være særligt agtpågivende over for især mindre børn, ældre, gangbesværede og svagtseende.

Mere fremkommelighed

Vejle Kommunes mobilitetsstrategi fremhæver, at der skal arbejdes for at få flere til at vælge cyklen som transportmiddel - cyklen skal været et reelt alternativ til andre køretøjer. Med de to højresvingskryds for cyklister sætter Vejle Kommune yderligere streg under strategien om mere fremkommelighed for cyklister.
 

Du kan genkende de lyskryds, hvor det er tilladt med cyklisters højresving for rødt, på det særlige skilt, der er sat op lige under trafiklyset. Foto: Vejle Kommune