Fem store fonde støtter lokal kunstudstilling: Donerer en lille million

Rembrandt under luppen. Et af de centrale elementer i den kommende udstilling Navigeringer er et historisk miljø, hvor raderinger af Rembrandt (1606-1669) udstilles sammen med originale håndkolorerede søkort fra samme periode. Hvor søkortene oplyser den omgivende verden ved at opmåle og kortlægge den, åbner Rembrandts kunst for et indre mørke af uopmålelige dimensioner. Foto: Vejle Kunstmuseum

Støtte fra fem store fonde sikrer nu, at en ny ambitiøs udstilling om at navigere i verden bliver til virkelighed.

Hvor kommer vi fra? Hvor er vi? Hvor skal vi hen? Det er spørgsmål, vi er vant til at stille os selv, når vi skal finde vej i verden - konkret og eksistentielt. Og det er kernen i en ny stor kunstudstilling i 2020, der først vises på Vejle Kunstmuseum og dernæst på Holstebro Kunstmuseum. Men allerede nu kan de to samarbejdspartnere garantere, at ambitionerne om udstillingen kan indfries.

"Det er efterhånden almindeligt kendt, at museer gennem de sidste 10 år er blevet mere og mere afhængig af eksterne fondsmidler. VejleMuseerne er absolut inden undtagelse. Vi er blevet mærkbart beskåret i vores statstilskud de sidste 3 - 4 år. Hvis vi vil lave gode udstillinger er vi i den grad afhængige af fondsbevillinger," siger museumschef for VejleMuseerne Ove Sørensen, der er stolt af, at det er lykkedes VejleMuseerne, at rejse i gennemsnit omkring 2 mio. om året til forskellige formidlingsprojekter.

Finansiering spiller nemlig en stor rolle, når man skal afvikle store udstillinger, som publikum også finder interessante. 

"Uden fondsmidler, ingen udstillinger. Men selvom vi generelt er gode til at skaffe fondsmidler, er det alligevel overvældende, når vi modtager en samlet bevilling på tæt på en mio. til en enkelt udstilling. Fondenes interesse og villighed er jo som regel en stor blåstempling af projekterne, og jeg er helt overbevidst om, at publikum har noget at glæde sig til, når udstillingen "Navigeringer" åbner i det nye år," fortæller museumschefen. 

Fem store fonde har tilkendegivet, at de ønsker at støtte kunstudstillingen med i alt 902.000 kroner. Vejle Kunstmuseum, der er en del af museumsorganisationen VejleMuseerne, begyndte arbejdet for flere år siden, hvor forskningsfundamentet til arbejdet med hybride udstillinger blev lagt med støtte fra Ny Carlsbergfondet på 1 mio. kroner til en ph.d., der mundede ud i udstillingen 'Abstrakt Hverdag' på Vejle Kunstmuseum, samt med en efterfølgende postdoc til 1,5 mio. kroner, der nu foldes ud i udstillingsprojektet sammen med Holstebro Kunstmuseum. 

"Det er et spændende projekt. Vi er meget glade for samarbejdet med Vejle Kunstmuseum og den generøse opbakning fra fondene" siger direktør for Holstebro Kunstmuseum, Anders Gaardboe Jensen.

Kunstudstillingen i 2020 kommer til at hedde 'Navigeringer. På kanten af en verden i forandring'. Den kredser om nye måder at imødegå vores samtids måske største udfordring; nemlig at navigere i en verden i forandring. Udstillingen er knyttet sammen med et forskningsprojekt af postdoc Michael Kjær fra Institut for Kunst- og Kulturvidenskab ved Københavns Universitet. Samarbejdet mellem Vejle og Holstebro skal løfte udstillingen op på et højere niveau via de kunsthistoriske og kulturhistoriske ressourcer, de tilsammen råder over, men også for at kunne give udstillingen et længere liv til glæde for et større publikum på tværs af Jylland.

Fire miljøer i udstillingen

Udstillingen består af i alt fire miljøer. Kernen er et historisk miljø, der er en sammenstilling af to historiske hovedelementer: Det ene er Donckers søkort De Zee-Atlas ofte Water-Werelt fra 1669 i håndkolorerede ark, som repræsenterer den mest oplyste navigationsviden, man rådede over på den tid. Det andet er et udvalg af Vejle Kunstmuseums raderinger af Rembrandt (1606-1669), suppleret med indlån fra Statens Museum for kunsts samling af Rembrandts raderinger. Hvor søkortene oplyser den omgivende verden ved at opmåle og kortlægge den, så åbner Rembrandts kunst for et indre mørke af uopmålelige dimensioner.

"Siden 1600-tallet har det vestlige menneske grundlæggende opfattet verden i et spænd mellem 'verden omkring os' og 'verden inden i os'. Men dette spænd er ved at briste. I dag kan verden ikke længere blot forstås som spejlinger af menneskets forestillinger. Særligt klimakrisen, vores digitale liv og den hastige udvikling af kunstig intelligens fremmer kræfter, der overskrider menneskets individuelle kontrol," siger Trine Grøne, der er inspektør på Vejle Kunstmuseum og en del af udstillingens kuratorgruppe. 

Ud over den historiske kerne, så byder 'Navigeringer. På kanten af en verden i forandring' også på tre samtidsmiljøer, der udvider det historiske miljø med nutidige undersøgelser af, hvordan vi kan navigere i verden i dag og i fremtiden. Billedkunstnerne Gry Bagøien, Kristoffer Ørum og Rikke Benborg skaber helt nye værker til udstillingen. De tre kunstnere sætter nye ord og billeder på det at navigere. 

Sanselig rejse i relevant tema

"Vi kan alle blive i tvivl om, hvor vi skal hen, og hvordan vi kommer dertil. Temaet har dybe rødder i både historiske måder at se verden på og i vores liv i dag. Jeg synes, vi har formået at favne kernen i den stærke faglighed i forskningsprojektet og har sikret, at det relevante i temaet bliver præsenteret tydeligt i udstillingen," siger kommunikations- og formidlingschef hos VejleMuseerne, Rikke Hedman i en pressemeddelelse.

Hvordan det hele præcist ender kan der dog ikke siges noget om endnu, da udstillingen først skal bygges op i det nye år, men med de altafgørende donationer fra A.P. Møller Fonden, 15. juni Fonden, Ny Carlsbergfondet, Knud Højgaards Fond og Konsul Georg Jorcks og hustru Emma Jorcks Fond, så er det muligt at realisere ambitionerne om at skabe en sanselig opdagelsesrejse via scenografi og lyd, der fordrer ideen om nye synsvinkler på verden. 

Formidlingen vil herudover tilbyde publikum en rejseguide og et kortværksted. Rejseguiden lader gæsterne skabe deres egen vej gennem udstillingen ved at navigere i guidens valgmuligheder for dilemmaer relateret til udstillingens miljøer. Kortværkstedet målrettes til udskolingselever og elever fra ungdomsuddannelserne. En række små videoer med forskere og de tre kunstnere skal udfolde udstillingens værker, der skal arrangeres performances, et seminar i debatformat i samarbejde med Det Kgl. Danske Kunstakademi samt udgives en fagfællebedømt antologi.

'Navigeringer. På kanten af en verden i forandring' kan ses på Vejle Kunstmuseum fra 7.3.-16.8 2020 og på Holstebro Kunstmuseum fra september 2020 - februar 2021.