Farvel til småt brændbart: Nu lukkes affaldscontainerne

Byens borgere skal vænne sig til ny indretning på genbrugspladserne. Foto: AffaldGenbrug - Vejle Kommune

Efter 22. august bliver borgerne mødt af en helt ny indretning på genbrugspladsen i Vejle. Det betyder bl.a., at AffaldGenbrug nu lukker containerne til småt brændbart.

Efter 22. august bliver borgerne mødt af en helt ny indretning på genbrugspladsen i Vejle. Analyser af affaldet viser, at 40 % af det affald, der kommer i containeren til brændbart, kan gå til genanvendelse og bruges som en cirkulær ressource, hvis det bliver sorteret korrekt, og det har fået AffaldGenbrug til at reagere.

"Vi skal sikre, at så meget affald som muligt går til genanvendelse. Vi kan se af vores analyser, at meget genanvendeligt affald bliver lagt i containeren til brændbart. Derfor vil vi gøre det endnu nemmere for borgerne at sortere deres affald. Det gør vi blandt andet ved at nedlægge containeren til brændbart og flytte rundt på de øvrige containerne på pladsen. Vi er klar over, at den nye indretning kan skabe nogle udfordringer for borgerne. Derfor har vi i opstartsfasen indsat ekstra personale, der skal hjælpe borgerne rundt på pladsen, så overgangen bliver så nem som muligt", fortæller Yvonne Thagaard Andersen, afdelingsleder, AffaldGenbrug.

Særlig containter opstilles

Selv om vi alle gør vores bedste for at få sorteret vores affald, vil der være en mindre del af affaldet, som stadig ikke kan genanvendes. Derfor er seneste initiativ hos AffaldGenbrug en container til 'Rest efter sortering'. Containeren er til det affald, som ikke kan genanvendes.

"'Rest efter sortering' er IKKE en erstatning for 'Stort og småt brændbart'. Den er til de materialer, som vi endnu ikke har genanvendelsesmuligheder for. Det kan eksempelvis være sammensatte materialer, glasfiber, visse skumtyper, reb, cykeldæk eller stærkt beskidte materialer, som ikke kan genanvendes," understreger Yvonne Thagaard Andersen.

Containerne på genbrugspladsen i Vejle er placeret ud fra, hvilke affaldstyper brugerne typisk kommer med. Det betyder, at noget af det første man møder, når man kommer ind på pladsen, er containere til pap, flamingo, plastik og papir.

"Vi vil gerne have, at brugerne først og fremmest tænker genanvendelse - lige fra traileren pakkes til affaldet er afleveret. Derfor er 'Rest efter sortering' og 'Deponi' også nogle af de sidste containere, man møder, inden man kører ud af genbrugspladsen. Vi har placeret dem der, fordi vi gerne vil lægge vægt på, at de kun er til det affald, der ikke kan sorteres fra til genanvendelse," siger Yvonne Thagaard Andersen i en pressemeddelelse.

Den nye indretning på genbrugspladsen er helt i tråd med tankerne bag det nye ressourcecenter, der skal etableres i Vejle Nord. I løbet af efteråret vil containerne til brændbart affald også blive fjernet på de øvrige genbrugspladser i Vejle Kommune, ligesom indretningen ændres.