En hurtigt indsats er altafgørende ved hjertestop: Hjælpeorganisation mangler frivillige i Vejle

En hurtig indsats betyder alt, når et hjertestop indtræffer. Foto: Shutterstock

Danmark Redder Liv er et frivilligt initiativ som skal sikre, at personer med hjertestop får hurtig hjælp fra frivillige, når der skal ydes livreddende førstehjælp, men lige nu er der mangel på frivillige i Vejle.

Allerede nu bliver førstehjælperne i Danmark Redder Liv i gennemsnit kaldt ud til hjertestop et eller andet sted i regionen flere gange dagligt. Eksempelvis var der i 108 hjertestop i marts 2019 som de frivillige rykkede ud til hele i Region Syddanmark.

Det er afgørende, at der ydes livreddende førstehjælp inden for de første 5 – 6 minutter efter et hjertestop, derfor anslår Danmark Redder Liv, at de har brug for minimum 250 frivillige førstehjælpere pr. kommune til ordningen for at sikre en bedre dækning. I Vejle Kommune mangler organisationen lige nu 86 frivillige førstehjælpere for at nå det mål. Derfor opfordrer de til, at der i samarbejde med kommune, lokalråd, borgerforeninger og frivillig sættes initiativer i gang, som kan sikre et højt førstehjælpsberedskab. Lige nu er der samlet 2.500 førstehjælpere i Region Syddanmark.

Dansk Folkehjælp, som står bag initiativet, er kommet frem til tallene ved at lave en statistisk opgørelse, som tager udgangspunkt i de såkaldte a-kørsler, som er ambulanceudrykning til hjertestop eller tilsvarende i Region Syddanmark for hele 2018. Ud fra det samlede antal hjertestop som ligger på anslået 1.200 pr. år i regionen, har de udarbejdet en statistik, der viser hvor mange førstehjælpere og hvor mange hjertestop der anslået er pr. kommune.

Stor succes på Nordfyn

En af de kommuner som har haft succes med at skaffe frivillige er Nordfyns Kommune, hvor man råder over 270 frivillige, som rykker ud til hjertestop. Her er der særdeles god chance for, at der kan komme en førstehjælper frem inden for meget kort tid. Her har både kommune og frivillige i samarbejde gjort en ekstraordinær stor indsats. 

Er man interesseret i at blive frivillige eller måske danne en gruppe af frivillige i et lokalområde, så kontakt Danmark Redder Liv, som gerne kommer ud og fortæller om initiativet.