Efter fællesmøde: Børkop fastholder ide men justerer vision for byen

Foto: Shutterstock

Efter høringen af byvisionen for Børkop og omegn har kommunen være i fornyet dialog med en bred gruppe af borgere. Derfor bliver forslaget til byvision for Børkop og omegn nu gennemskrevet. Man vil fastholde visionen om "Naturbyen", men skal i højere grad også tilgodese visioner om fællesskab og sammenhænge mellem byerne.

Det er resultatet af det møde, kommunen holdt med repræsentanter for lokalområdet. Kommunen præciserede også på mødet, at en byvision hverken indeholder handlinger eller finansiering. Det er en retning, som alle - både borgere og byråd - arbejder henimod.

Det var Teknik & Miljø, der havde indbudt til møde om byvisionen tirsdag 18. juni på opfordring fra lokalrådene. Anledningen var byvisionen, Naturbyen, som fik 151 høringssvar fra borgere og foreninger.

"Vi havde en positiv og intens dialog og vi fandt ud af hvad der skal gøres. Det blev også klart, hvor der er uenigheder lokalt. Der er nogle, som er skuffet over, at byvisionen ikke mere tydeligt lover at gøre noget for lokalområdet, og andre, der ser byvisionen som et godt afsæt for den videre udvikling af området," siger Peter Sepstrup, projektudvikler hos Teknik & Miljø.

Flertal pegede på Naturbyen

Repræsentanter fra lokalområdet, bl.a. områdets fem lokalråd, var inviteret til mødet for at gøre kommunen klogere på de høringssvar man har modtaget. Over halvdelen af svarerne var positive, men mange skrev også, at byvisionen i højere grad burde handle om det lokale fællesskab og udbygning af infrastruktur og institutioner, så de passer til de senere års stigende indbyggertal.

"Naturbyen" blev oprindeligt valgt som fælles retning efter en dialog og afstemning på byvisionsmødet 4. april. Her endte "Naturbyen" med at få størst opbakning. Et stort mindretal ønskede temaet "Børkop 7080" (fællesskab/sammenhængende by) som grundlag for byvisionen. Kommunen skrev derfor et udkast til byvisionen baseret på, hvad et flertal af de fremmødte borgere endte med at pege på og de forudgående tre måneder borgerdialog.

Skaber vision for byen

"Det er vores vurdering på baggrund af mødet, at der er lokal opbakning til at fortsætte processen, og at de forskellige holdninger kan mødes uden at tabe målet om en klar og tydelig fælles retning af syne," siger Peter Sepstrup i en pressemeddelelse.

I den kommende tid bearbejder Teknik & Miljø teksten og finder en balance mellem de forskellige forventninger til byvisionen. Det er fortsat et stærkt ønske fra lokalområdet at få byvisionen gjort hurtigt færdig, så den kan komme ud at leve. Planen er derfor at have en vision klar, der kan fremlægges til politisk behandling med mulighed for at blive vedtaget inden efterårsferien.

Til mødet var inviteret repræsentanter for foreningerne der benytter Gauerslundhallen og borgergruppen, der arbejder med en haludvidelse, det lokale erhvervsliv i Børkop og Brejning, borgernes byvisionsgruppe, bionetværk Børkop og lokalrådene fra Brejning, Børkop og Gårslev.