Dyrevelfærd: Nu tager Sydøstjyllands Politi sig også af hvalpefabrikker, truede arter og vanrøgtede dyr

Dette er et modelfoto. Så vidt redaktionen er orienteret, så har dyrerne på billedet ikke haft behov for at gøre brug af politiets hjælp. Foto: Shutterstock

En af Sydøstjyllands Politis fineste opgaver er at behandle og efterforske sager om dyrevelfærd. Siden mandag har der dog været en dedikeret enhed i politkredsen, som kun koncentrerer sig om at beskytte dyrene i Danmark. Enheden er en af tre nyindstiftede Dyreelfærdseneheder.

Dyrevelfærdsenheden, der er placeret i Sydøstjyllands Politi, er en ud af tre enheder på landsplan, der er specialiseret i at behandle sager, som omhandler dyrevelfærd. De øvrige to enheder er placeret i henholdsvis Nordjyllands Politi og Midt- og Vestsjællands Politi, hvor der ligesom i Sydøstjyllands Politi også er placeret et Tungvognscenter. Det giver mulighed for at lave et effektivt samarbejde omkring sager, der vedrører dyretransporter, og det forventes at give en synergieffekt i det samlede dyrevelfærdsarbejde,’ udtaler politiinspektør Michael Weiss fra Sydøstjyllands Politi.   

Sydøstjyllands Politis dyrevelfærdsenhed dækker et geografisk område svarende til tre politikredse: Fyns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sydøstjyllands Politi. 

De specialiserede enheders opgaver er bl.a. i højere grad at sikre en proaktiv og opsøgende indsats på dyreværnsområdet med henblik på at forebygge og opfange flere sager om mishandling, vanrøgt og anden uforsvarlig behandling af dyr i opløbet. 

De nye dyrevelfærdsenheder blev til i forbindelse med finansloven for 2019. 

Her hvor de tungere sager behandles

Dyrevelfærdsenheden skal særligt opspore, efterforske og sagsbehandle komplekse dyrevelfærdssager. Det vil sige sager,  hvor der er tale om organiserede og systematiserede overtrædelser, hvor overtrædelserne har medført en betydelig økonomisk vinding for de involverede, eller hvor sagen har kreds- eller landegrænse-overskridende aktiviteter.

Det kan eksempelvis dreje sig om:

  • Sager om ulovlig opdræt og handel med hunde
  • Sager om import eller eksport af dyr
  • Sager om handel med levende truede dyrearter
  • Fokus på sager, der er udtryk for nye tendenser på dyreværnsområdet, som dyreværnsenhederne i politikredsene endnu ikke har erfaring med
  • Præventiv indsats med henblik på at forebygge eller opfange vanrøgtsager i opløbet