Den 31. marts skal Vejle gøres ren: Skal I være med?

Kano og Kajakklubben Vejle Å ved sidste års landsindsamling.

Det er nu, foreninger kan melde sig til den årlige affaldsindsamling. Der plejer sammenlagt at deltage ca. 1.000 børn og voksne over hele Vejle Kommune, men der er plads til flere.

Inden der kommer blade på buskene, og græsset vokser sig højt, er det tid til den årlige affaldsindsamling, som hvert forår finder sted i hele landet på samme tid. I år er det søndag den 31. marts.

Indsamlingen er arrangeret af Danmarks Naturfredningsforening (DN). I Vejle Kommune sker det i samarbejde med Grønt Forum og Teknik & Miljø.

I Vejle Kommune plejer omtrent 1.000 børn og voksne at gå ud og samle øldåser, ispapir, brugte bildæk, og andet der ikke hører til i naturen, op. I år har naturfredningsforeningen desuden et særligt ønske om, at man også samler henkastede cigaretskodder op.

Skærup Borger- og Grundejerforening har været med gennem alle årene, og deres måde at arrangere dagen på er meget populær:

"Det er et super initiativ, og der er altid stor tilslutning til den gode sag. Vi starter med fælles morgenmad og uddeler ruterne. Efter to timers indsamling slutter vi af med at spise pølser sammen. Folk synes, det er vældig hyggeligt, og så er byen pæn til konfirmationen. Byens børn glæder sig til arrangementet og spørger til datoen allerede efter nytår," fortæller Chanette Danelund, der er formand for foreningen.

Tilmelding senest 17. marts for foreninger

Omkring 1.000 børn og voksne samler affald hvert år, men der er plads til endnu flere affaldssamlere.

Man kan både deltage som privatperson, eller som en del af en forening eller gruppe. For foreninger er tilmeldingsfristen 17. marts. Tilmelding skal ske til Dana Laura Cernat på dalce@vejle.dk.

Indsamlet affald tidligere år:

2007: 10.000 kilo
2016: 4.200 kilo
2017: 3.000 kilo
2018: 2700 kilo

Samtlige deltagere har mulighed for at starte affaldsdagen, søndag den 31. marts, med morgenmad i Økolariet, klokken 9, hvor man desuden får udleveret affaldsække mv. Det indsamlede affald skal afleveres i de containere, som bliveer stillet op rundt om i kommunen. Affaldet bliver i den forbindelse vejet, så man kan se, hvor meget skrald, som er forsvundet fra naturen.

Derudover er det værd at nævne, at der trækkes lod blandt de deltagende foreninger om et bord og bænkesæt.