Codex ansætter kendt Vejle-direktør som advokat

Helle F. Andersen fortsætter sidenløbende med sin advokatgerning som direktør for Kirk Property. Foto: Codex Advokater

Codex Advokater har med virkning fra den 1. april 2019 ansat advokat Helle F. Andersen, der sideløbende med sin ansættelse hos Codex Advokater fortsat vil varetage stillingen som direktør for Kirk Property.

Advokat Helle F. Andersen har en bred og solid juridisk og ledelsesmæssig erfaring inden for særligt investering i og udvikling og udlejning af ejendomme, da Helle gennem en årrække har været direktør i Exxit 59 og Kirk Property. Helle har således med succes udviklet markante byggerier og områder omkring Vejle, herunder blandt andet Havneøen. 

Entreprise og fast ejendom – og mediation

Helle F. Andersen har i en lang årrække fungeret som advokat og har derfor en væsentlig erfaring med juridisk rådgivning. Helle har i sit tidligere virke også været administrativ leder af betydende danske advokatvirksomheder i forbindelse med disse virksomheders fusionsprocesser. Det skriver firmaet i en pressemeddelse. 

Helle F. Andersen vil hos Codex Advokater særligt beskæftige sig med fast ejendom, da Helle har stærke kompetencer og stor erfaring på disse områder. 

De nye spilleregler for entreprise, AB18, indeholder en særlig adgang til at løse konflikter i forbindelse med byggerier ved såkaldt mediation. Mediation er en fleksibel mulighed til at forhandle sig frem til en løsning på en konflikt. Forhandlingen ledes af en uvildig opmand – en mediator, da Helle F. Andersen netop har en uddannelse som mediator, vil den nyansatte advokat endvidere tilbyde at bidrage til løsning af konflikter særligt inden for entreprise og fast ejendom.

Kunne ikke sige nej

”Vi har haft et rigtig godt og værdiskabende samarbejde med Helle i forbindelse med udviklingen og salget af Havneøen i Vejle. Vi kunne sammen se, at der var et rigtig godt potentiale for en videre udvikling af Codex Advokaters kompetencer med Helle om bord – særligt inden for fast ejendom, entreprise, projektudvikling – og ikke mindst et helt nyt forretningsområde, mediation. Da Helle er certificeret mediator og har stærke kompetencer inden for fast ejendom, var det oplagt at få Helle med på holdet”, udtaler advokat Mads Danielsen, direktør for Codex Advokater.

”Jeg har i flere år arbejdet i krydsfeltet mellem ledelse, forretnings- og projektudvikling og helt traditionelt advokatarbejde. Da jeg blev spurgt, om jeg ville tilbage til branchen, samtidig med at jeg kan fortsætte med mine  opgaver hos Kirk Property, ja så kunne jeg simpelthen ikke sige nej. Særligt når jeg får muligheden for at arbejde endnu mere med mediation, der et rigtigt spændende arbejdsområde”, siger Helle F. Andersen, og fortsætter, 

”Og så har jeg jo lært Codex Advokater rigtig godt at kende i forbindelse med Havneø-projektet. Deres professionelle tilgang til opgaverne og deres uformelle omgangstone passer perfekt til mig.”

Mediation

Mediation er en særlig form for konfliktløsning, hvor parterne i et struktureret forhandlingsmiljø forhandler sig frem til en løsning på en opstået tvist. Mediation er således et godt alternativ til en retssag. En retssag vil ofte være tids- og ressourcekrævende, og vil alene løse en konflikt som allerede er passeret for længst. 

Mediation kan foregå langt hurtigere end en retssag eller en voldgiftssag, og begge parter har ad forhandlingens vej mulighed for i højere grad at gå ud som vindere. Mediation er en oplagt model for konfliktløsning, hvor begge parter efterfølgende har behov og mulighed for et fortsat samarbejde. Mediation er meget brugt inden for f.eks. familieretlige tvister, men er i højere og højere grad brugt af erhvervslivet som en model for at komme videre i et samarbejde, som ved en retssag ellers ville være tilendebragt.”